Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Berger Aleksander

Aleksander Berger, ur. 15 V 1948 w Swarzędzu k. Poznania. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1970).

1970–1974 asystent w Zakładzie Prawa Morskiego w Instytucie Morskim w Gdańsku, w 1973 egzamin sędziowski, 1975–1978 aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, 1978–1979 adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Kościanie, 1979–1990 w ZA nr 3 w Poznaniu.

1974–1981 w SD.

Po 13 XII 1981 pełnomocnik internowanych m.in. w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Gołdapi, w 1982 obrońca oskarżonych członków NZS i „S” z Poznania, Piły i Zielonej Góry, w 1983 obrońca w procesach Janusza Pałubickiego oraz studentów z NZS Politechniki Poznańskiej.

1989–2004 członek Naczelnej Rady Adwokackiej, 1989–1991 Społecznej Komisji Pojednawczej (z rekomendacji „S” Regionu Wielkopolska) ws. przywrócenia do pracy osób zwolnionych z powodu działalności związkowej, politycznej i religijnej. Od 1990 własna kancelaria adwokacka.

Autor artykułów w miesięczniku „Palestra” oraz Kalendarium Procesów w publikacji Poznański Czerwiec 1956 (red. Jarosław Maciejewski i Zofia Trojanowicz).

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

 

Cyryla Staszewska/Karolina Bittner

Opcje strony

do góry