Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bernacki Zdzisław

Zdzisław Bernacki, ur. 29 XI 1957 w Grodkowie, woj. opolskie. Ukończył LO w Brzegu (1979); rolnik, poeta.

1979-1981, po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, włączył się w prace woj. Zespołu Młodych Pax.

Działacz „S” RI (we współpracy z Tadeuszem Czyżowiczem, Józefem Fijałkowskim, Jerzym Gnieciakiem, Tadeuszem Rosińskim). 1982-1989 inicjator i uczestnik tzw. zespołu śpiewaczego w Michałowie – nieformalnych spotkań opozycyjnie nastawionej młodzieży. Od 1982 właściciel gospodarstwa rolnego; od 1982 (we współpracy m.in. z T. i Kazimierzem Rosińskimi, Krzysztofem Konkolem, Ryszardem Kownackim) udzielał pomocy materialnej działaczom opozycji (za pośrednictwem Janusza Całki); uczestnik rozpraw sądowych opozycjonistów (np. Stanisława Jałowieckiego, grupy wydającej „Sygnały Wojenne”), autor sprawozdań z tychże (m.in. mowy mecenasa Władysława Siły-Nowickiego), których odbitki następnie kolportował; kolporter podziemnych wydawnictw „S”, „S” RI: 1982-1983 „Solidarności Chłopskiej” (we współpracy z J. Gnieciakiem), w 1982 redaktor podziemnego pisma „Pokłosie”; udostępniał prywatne zbiory publicystyki opozycyjnej (szczególnie 1982-1983); uczestnik rekolekcji „S” RI (w Czernej k. Krakowa, Bardzie Śl.), dożynek na Jasnej Górze, manifestacji rocznicowych; organizator Mszy za Ojczyznę; 1987-1988 uczestnik Duszpasterstwa Rolników. 19 X 1983 – 8 III 1984 aresztowany w Opolu. 1984-1987 sołtys Michałowa.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” w Brzegu: rozklejanie plakatów, transparenty, współorganizator spotkań z kandydatami; uczestnik II WZD i Krajowego Zjazdu Rolników „S” RI w Warszawie-Wilanowie, 1989-1992 przewodniczący Zarządu Gminnego „S” RI, członek Prezydium Rady Wojewódzkiej. W 2002 w wyborach samorządowych wybrany z listy LPR, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej i Rady Gminy Olszanka.

Autor relacji ''Sprawa. Dziennik podejrzanego'' (Brzeg 2007; relacja z okresu aresztowania). Wyróżniony na Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko w Olszance w 2005 i 2006.

1981-1989 rozpracowywany przez RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Grzywacz.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Brzeg

Opcje strony

do góry