Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Berner Zofia

Zofia Berner, ur. 23 III 1941 w Łodzi, zm. 1 II 2010. Ukończyła SP nr 17 w Łodzi (1955).

1958-1959 pracowniczka Fabryki Kołder w Łodzi, 1960-1962 Chłodni Łódź; 1962-1979 Spółdzielni Pracy Inwalidów Pokój tamże; od 1979 na rencie (I grupa inwalidzka).

Od XI 1980 w „S”; członek KZ „S” w Spółdzielni Pracy Inwalidów Pokój w Łodzi.

13 XII 1981 uczestniczka demonstracji przed siedzibą ZR Ziemi Łódzkiej; w 1982 współpracowniczka Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy parafii oo. Jezuitów w Łodzi, dostarczała żywność z własnych zapasów; 1982-1988 kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek wydawnictw: Krąg, Myśl, CDN, NOWa, Officyna Liberałów, Gryf Publications Ltd., ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kart świątecznych (we współpracy z Zygmuntem Ciechańskim, Marianem Juraszczykiem, Heleną Pryczek, Józefem Krygielem, Władysławą Stolarczyk, Urszulą Jasińską, Iloną Ogińską i Janiną Pietrzak), pism podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „Wolna Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, „Solidarni. Wiadomości Wojenne”, „Głos Łodzi”, „Gotowość «S»”, „Senior «S»”; uczestniczka demonstracji w Łodzi 1 V, 3 V, 31 VIII. W I 1982 zatrzymana przez funkcjonariuszy MO na 48 godz. w KD MO Łódź-Śródmieście, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wysokości 12 tys. zł, 12 XI 1982 ponownie skazana na karę grzywny w wysokości 15 tys. zł; 1 V 1984 zatrzymana podczas demonstracji przez funkcjonariuszy MO, pobita, przewieziona do szpitala św. Rodziny w Łodzi, 14 V 1984 przesłuchana w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście. 1986-1988 uczestniczka spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Teresy w Łodzi. W 1985 podczas wyborów do Sejmu PRL uczestniczka akcji pomiaru faktycznej frekwencji wyborczej w Łodzi na osiedlu Retkinia; w 1987 członek zespołu redakcyjnego (z Z. Ciechańskim i Haliną Milińską) łódzkiego podziemnego pisma „Senior «S»”.

Wyróżniona medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2007).

 

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry