Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bessert Aleksandra

Aleksandra Bessert, ur. 31 VII 1953 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Historyczny (1977).

1978-1979 zatrudniona w sklepie okulistycznym Arpis, 1979-1981 w Bibliotece UAM. 1977-1981 współpracowniczka KSS KOR, ROPCiO, współorganizatorka spotkań TKN.

Od 1981 działaczka Wszechnicy Związkowej „S” w Poznaniu, członek Zarządu Koła „S” na UAM.

14 XII 1981 internowana, przetrzymywana w AŚ w Poznaniu, następnie w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona w VII 1982. 1982-1984 pracownik sklepu komisowego w Poznaniu, 1984-1986 Biblioteki Pedagogicznej, 1986-1988 instruktor muzyczny w Młodzieżowym Domu Kultury Harcówka. Od VII 1982 działaczka podziemia; od 1983 udostępniała mieszkanie na punkt kolportażu; od 1985 współpracowniczka Solidarności Walczącej. Uczestniczka happeningów organizowanych przez Piotra Barełkowskiego. 1986-1989 współpracowniczka Komisji Interwencji i Praworządności „S”; uczestniczka demonstracji, 3-krotnie skazana przez kolegium ds. wykroczeń, dwukrotnie pobita podczas demonstracji w Gdańsku i Poznaniu. W XI 1987 delegat na zjazd założycielski krajowej PPS, 1987-1990 wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Pracowniczej PPS w Poznaniu, współredaktorka „Poznańskiego Informatora PPS” (m.in. z Mirosławem Markiem). 1988-1989 fotograf pisma „Pogląd” wydawanego w Berlinie Zachodnim. 1988-1990 współpracowniczka Ruchu WiP. W I 1989 w jej mieszkaniu rozpoczął działalność Punkt Informacyjny utworzony przez organizacje krytyczne wobec obrad Okrągłego Stołu (PPS, KPN, LDPN, Niepodległość, SW, Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność). Wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz., poddawana rewizjom.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S” (kolportaż ulotek, plakatowanie, zbieranie podpisów). 1989-1990 zatrudniona w ZR Wielkopolska. Od 1990 dziennikarka TVP SA Oddział w Poznaniu; członek „S” w poznańskiej TVP.

12 XI 1977 – 9 VII 1979 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Kret; 13 VII 1982 – 28 XII 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach KE/SOS krypt. Ola/SOR krypt. Związek.

 

Łukasz Kielban

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry