Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Białek Józef

Józef Białek, ur. 11 III 1957 w Baranowicach k. Kątów Wrocławskich. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1982).

Od 1978 współpracownik wrocławskiego SKS, od 1979 drukarz wydawnictw niezależnych.

W X 1980 współzałożyciel NZS na AWF we Wrocławiu; od 1980 organizator druku dla wielu środowisk opozycyjnych, autor w kilku pismach niezależnych.

Po 13 XII 1981 organizator podziemnych struktur wydawniczych publikujących pisma „S”, NZS, Akademickiego Ruchu Oporu, Solidarności Walczącej, organizacji młodzieżowych. Od 1982 organizator druku, drukarz 5-6 tytułów książek rocznie (m.in. pierwsze pełne polskie wydanie ''Archipelagu Gułag'' Aleksandra Sołżenicyna), sygnowanych często zmienianą w celach konspiracyjnych nazwą wydawnictwa (m.in. Wydawnictwo Niezależne im. Józefa Piłsudskiego, Wydawnictwo Niepokornych, Wektory). W 1982 działacz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i Robotników, wydawca pisma „OKORR”. 1982-1983 nauczyciel w SP w Kątach Wrocławskich. 1983-1987 nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego we Wrocławiu i wydawca pisma młodzieżowego „Wyrostek”. Od 1983 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, wzywany na rozmowy ostrzegawcze; w X 1985 zatrzymany w czasie przewożenia dużych ilości książek podziemnych, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny oraz konfiskatę samochodu. 1987-1989 nauczyciel w Zespole Szkół Kolejowych we Wrocławiu. W 1988 pomysłodawca i założyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego.

W 1989 współzałożyciel i prezes Spółdzielni INR we Wrocławiu. Od 1989 właściciel firmy Wektory (m.in. handel zagraniczny i działalność wydawnicza. W 1989 współinicjator i współzałożyciel UPR. W 1991 współzałożyciel Towarzystwa Prywatyzacyjnego. Od 2001 wydawca miesięcznika „Opcja Na Prawo”.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry