Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielecki Jan Krzysztof

Jan Krzysztof Bielecki, ur. 3 V 1951 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Transportu (1973).

1973-1977 pracownik naukowy UG. Od 1980 zatrudniony w pracowni Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstw Handlu i Przemysłu Maszynowego.

Od jesieni 1980 w „S”, ekspert ekonomiczny „S”, od XI 1981 kierownik OPSZ przy KK.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, następnie działacz podziemnych struktur „S” Regionu Gdańsk (ps. Małoczarny). W 1982 zwolniony z pracy; w l. 80. pracował m.in. jako kierowca ciężarówki, w 1985 założyciel spółdzielni consultingowej Doradca.

1989-1990 współzałożyciel i prezes sekcji polskiej międzynarodowej organizacji młodych przedsiębiorców Junior Chambre International; od 1989 członek Tymczasowego Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów, 1990-1994 współzałożyciel i jeden z liderów KLD, 1991-1993 przewodniczący rady programowej. 1989-1993 poseł RP z listy KO „S”, następnie KLD. W 1991 premier rządu RP, 1992-1993 min. ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej w rządzie Hanny Suchockiej; VI-XII 1990 członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, od XI 1993 przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 1994 w UW, od 2001 w PO. 1 X 2003 – 2010 prezes Zarządu Banku PKO SA. W I 2010 przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w III 2010 powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Grzegorz Majchrzak

Opcje strony

do góry