Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielecki Rajmund

Rajmund Bielecki, ur. 21 I 1946 w Wolfenbüttel k. Hannoweru (Niemcy). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1970).

1964–1970 w ZSP (1969–1970 członek Rady Uczelnianej UŁ).

1970–1971 asystent kierownika produkcji w Przedsiębiorstwie Realizacji Filmów – Zespoły Filmowe w Warszawie, 1972 z-ca kierownika Działu Organizacji i Normowania w Zakładach Mechanicznych Chemitex w Łodzi, 1973–1988 specjalista, kierownik zespołu, kierownik Działu Planowania i Organizacji, specjalista w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskiego tamże.

12 III 1968 uczestnik wiecu studentów przed budynkiem biblioteki UŁ, 21 III szef studenckiej straży strajkowej na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym. 1980–1981 współpracownik KSS KOR (przekazywał informacje o naruszeniach praw pracowniczych w łódzkich zakładach przemysłowych); kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, drukarz 80. n-ru pisma.

Od IX 1980 w „S”; do II 1981 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od IV 1981 przew. KZ, 1980–1981 członek Tymczasowej Komisji Włókniarzy/Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry; 1980–1981 kolporter niezależnego pisma „Solidarność z Gdańskiem”.

14 XII 1981 koordynator akcji ulotkowej w zakładzie; 1981–1988 przew. TKZ. XII 1981–1984 członek grupy wydającej podziemne pismo „Wolna Solidarność”. 1982 współpracownik Mirosława Cieślakowskiego przy redagowaniu podziemnego pisma „Serwis Informacyjny Solidarności”; kolporter pisma. 1982 udostępnił mieszkanie na druk pisma „Prząśniczka”. 31 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Łodzi, od 7 IX w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 6 XII 1982 zwolniony. Po powrocie do pracy przeniesiony na niższe stanowisko. 1982–1988 kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Serwis Informacyjny Solidarności”, „Wolna Solidarność”, „Przedwiośnie”, „Jesteśmy”, ulotek i znaczków poczt podziemnych.

1989–2005 dyr., nast. prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Przemysłowego Elle Sp. z o.o. w Łodzi; od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

19 III 1982 – 8 VII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS/KE/SOR/KE krypt. Działacz.

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry