Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielicki Przemysław

Przemysław Bielicki, ur. 17 XI 1962 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1988).

W 1981 współzałożyciel, organizator, autor i redaktor pisma szkolnego „Pokolenie 81”; działacz samorządów szkolnych. XI-XII 1981 współorganizator, członek Federacji Młodzieży Szkolnej w Poznaniu.

Po 13 XII 1981 inicjator tzw. cichych przerw w szkole, drukarz ulotek, organizator akcji ulotkowych i pomocy dla rodzin osób represjonowanych, uczestnik akcji malowania na murach i demonstracji. 13 II 1982 współorganizator manifestacji na pl. Adama Mickiewicza w Poznaniu, cichej przerwy w III 1982 w I LO tamże. W 1982 współzałożyciel Szkolnych Kół Oporu Społecznego w poznańskich LO; od 1982 kolporter pism podziemnych (m.in. „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarni”, „Solidarność Poznań”, „Podaj Dalej”, „Głos SKOS-ów”, „Tygodnik Mazowsze”, „Promieniści”), książek NOWej, Kręgu, Mostu i innych wydawnictw. 1982-1983 współzałożyciel, autor i redaktor uczelnianego podziemnego pisma „Lech”, wydawanego przez Komitet Oporu Społecznego Lech, organizator transportu i zaopatrzenia; 1983-1984 współorganizator druku kliku nr. pisma „Solidarni” oraz pisma „Hipolit”; 1984-1988 współzałożyciel i organizator pisma „Podaj Dalej”. 1983-1988 zaangażowany w działalność podziemnej „S”; 1987-1988 współorganizator akcji grupy Mathias Rust Comando w Poznaniu; współzałożyciel NZS na Politechnice Poznańskiej, w 1987 z Berlina Zachodniego przywiózł materiały poligraficzne dla pisma „Podaj Dalej”. Kilkakrotnie zatrzymywany, 2-krotnie ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989-1991 z-ca kierownika budowy Kombinatu Budowlanego Poznań-Północ, 1991-1992 menadżer Centrum Handlowo-Informacyjnego Północnej Brabancji w Poznaniu, w 1993 słuchacz studiów podyplomowych MBA INSEAD we Francji, 1994-1997 prezes Zarządu firmy W. Frąckowiak i Partnerzy – Wielkopolska Grupa Konsultingowa, od 1997 dyr., od 2010 partner Royalton Partners. W 1990 radny Miasta Poznań z listy KO „S”.

3 IX 1984 – 11 I 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Związek.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry