Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bieliński Wiesław

Wiesław Bieliński, ur. 8 X 1960 w Warszawie. 1979-1988 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji.

1978-1981 współpracownik KSS KOR, kolporter wydawnictwa NOWa, uczestnik wykładów Uniwersytetu Latającego, nast. TKN; 1978-1980 prowadził punkt biblioteczny wydawnictw niezależnych.

1980-1981 współzałożyciel, współorganizator druku, redaktor techniczny oraz introligator wydawnictwa Postój (udostępniał własne mieszkanie na potrzeby wydawnictwa). We IX 1980 inicjator NZS na Wydz. PiA UW.

13 XII 1981 – 16 III 1982 w ukryciu; 17 III – VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1984 współzałożyciel, współorganizator druku, redaktor techniczny w wydawnictwie Cel; 1982-1985 współorganizator odbioru dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych ze Szwecji dla wydawnictw podziemnych (na odcinku Warszawa-Szczecin); drogą zwrotną przekazywano materiały dla agencji informacyjnej IPA. Od 1983 współpracownik NOWej, m.in. przy kolportażu; 1984-1986 współorganizator druku, redaktor techniczny i introligator w wydawnictwie Przedświt; 1985-1990 współzałożyciel, redaktor, redaktor techniczny (także przygotowalnia) i introligator w wydawnictwie In Plus. Kilkakrotnie poddawany przeszukaniom i przesłuchaniom, karany przez kolegium ds. wykroczeń, m.in. w 1988 rekwizycją samochodu i grzywną.

1988-1990 pracownik firmy handlowej Więź, 1991-2005 współwłaściciel wydawnictw AiB i Espadon, od 2007 pracownik Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu w Warszawie. Członek Towarzystwa Opieki nad Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Instytutu Literackiego w Paryżu oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wyróżniony nagrodą Polcul Foundation (1986) i odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry