Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielski Adam

Adam Bielski, ur. 14 V 1930 w Mościskach. Wykształcenie podstawowe.

Pracownik PKP, kierownik pociągu.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ przy węźle PKP w Kędzierzynie-Koźlu; w XII 1981 główny inicjator pogotowia strajkowego tamże.

1982-1989 jeden z głównych organizatorów działalności społeczno-religijnej w środowisku kolejarskim Kędzierzyna-Koźla, uczestnik Duszpasterstwa Kolejarzy tamże, od 1986 zaangażowany w działalność Bractwa Oblatów św. Brygidy (z krajowym przewodnikiem prałatem Henrykiem Jankowskim), członek Kapituły Generalnej Bractwa (we współpracy z Kazimierzem Klucznikiem, przewodnikiem Bractwa w środowisku Kędzierzyna-Koźla); 21 VI 1983 przewidziany do niesienia chorągwi kościelnej podczas wizyty papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny (w wyniku działań SB wyznaczono mu wówczas dodatkową służbę). Organizator zbiórek pieniężnych na nabożeństwa w intencji kolejarzy, 19 XI 1988 uczestnik pielgrzymki Duszpasterstwa Kolejarzy do Częstochowy, gdzie spotkał się z Lechem Wałęsą i ks. H. Jankowskim. Organizator działalności kolportażowej na kolei, kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze” i „KOS”. Jego współpracownikami byli m.in. Irena Budzińska (z-ca naczelnika stacji PKP w Kędzierzynie-Koźlu), Leszek Żabski (konduktor), Zdzisław Romańczyk (konduktor), Stanisław Kryń (konduktor) i Bogusław Warembier (maszynista). Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, rewizje.

Współorganizator odrodzonych struktur „S” przy węźle PKP w Kędzierzynie-Koźlu. Od 1 II 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S”.

20 II 1982 – 24 I 1985 rozpracowywany przez p. V/VIII KM MO/RUSW w Kędzierzynie-Koźlu w ramach KE krypt. Bielik; 1986 – 10 VI 1988 przez p. V/VIII RUSW w Kędzierzynie-Koźlu w ramach SOS krypt. Biel; 1988 – 22 V 1989 w ramach KE krypt. Adam.

 

Zbigniew Bereszyński

Kędzierzyn-Koźle, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry