Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biender Zenon

Zenon Biender, ur. 10 XI 1931 w Skindzierzu k. Białegostoku, zm. 21 XII 1989.

1949-1951 robotnik w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Sierżana. 1951-1955 pracownik Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Białymstoku, ukończył Centralną Szkołę Związków Zawodowych. 1956–1976 robotnik, następnie zaopatrzeniowiec w Lubuskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Mera-Lumel w Zielonej Górze. W VI 1976 zwolniony z pracy za agitację w obronie robotników z Ursusa i Radomia. 1978-1989 zaopatrzeniowiec w Fabryce Urządzeń Ogrzewczych Spomasz-Biawar w Białymstoku. 1949-1968 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w zakładzie, wiceprzewodniczący KZ „S”; od XI 1980 członek Sekcji Interwencji MKZ; w 1981 delegat na I WZD, od VI 1981 członek Prezydium ZR w Białymstoku; delegat na I KZD; działacz KPN, od X 1981 przewodniczący KOWzP w Białymstoku.

14 XII 1981 współorganizator kilkugodzinnego strajku w FUO Spomasz–Biawar. 15 V 1982 zatrzymany na 48 godz. przez SB; 1982-1984 podejmował próby organizowania struktur opozycyjnych m.in. pn. Demokratyczny Ruch Oporu Demokratyczny Ruch Oporu Demokratyczny Ruch Oporu, zakonspirowana organizacja powstała w Białymstoku wiosną 1982, związana z Kierownictwem Akcji Bieżącej KPN, założona przez Zenona Biendera. W skład DRO wchodzili działacze NZS oraz pracownicy białostockich zakładów pracy. Wydawała pismo „Demokratyczny Ruch Oporu. Informator Nieregularny”, redagowane przez Krzysztofa Bondaryka, w którym manifestowano wrogość wobec systemu komunistycznego i zapowiadano zbrojną odpowiedź na stan wojenny, pochwalano podpalenia obiektów publicznych w Białymstoku w II 1982 przez grupę Waldemara Czechaka. Po aresztowaniu Bondaryka 28 IV 1982 działalność DRO zakończyła się. TKR odniosła się do poglądów działaczy DRO z dystansem, podejrzewając prowokację SB. oraz Ku Wolności.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Białystoku w ramach SO krypt. Miasto; przez Wydz. III WUSW w Białystoku w ramach SOS krypt. Pomocnik; w ramach KE krypt. Uparty.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry