Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biender Zenon

Zenon Biender, ur. 10 XI 1931 w Skindzierzu k. Białegostoku, zm. 21 XII 1989 w Białymstoku. Ukończył Wojewódzką i Centralną Szkołę Związków Zawodowych.

1949–1968 w PZPR.

1949–1951 robotnik w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, 1951–1955 pracownik Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Białymstoku, 1956–1976 robotnik, zaopatrzeniowiec w Lubuskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Mera-Lumel w Zielonej Górze, po 25 VI 1976 zwolniony z pracy za wypowiadanie się w obronie robotników z Ursusa i Radomia, 1978–1989 zaopatrzeniowiec-branżysta w Fabryce Urządzeń Ogrzewczych Spomasz-Biawar w Białymstoku.

Od IX 1980 w „S”, organizator, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprzew. KZ, od XI 1980 członek Sekcji Interwencji MKZ w Białymstoku, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, od 25 VI członek Prezydium ZR, IX 1981 delegat na I KZD. Od X 1981 przew. KOWzP w Białymstoku, członek KPN.

13 XII 1981 miał być internowany, ale funkcjonariusze, którzy odnaleźli go w szpitalu (rekonwalescencja po operacji chirurgicznej), odstąpili od zatrzymania. 14 XII 1981 współorganizator strajku w Spomasz-Biawar, wskutek pogorszenia zdrowia ponownie w szpitalu. Na pocz. 1982 współorganizator białostockiej radykalnej grupy podziemnej Demokratyczny Ruch Oporu, wydającej pismo pod tym samym tytułem oraz ulotki, nawołującej do czynnego oporu, włącznie z walką zbrojną. 1982–1985 kilkakrotnie zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SO krypt. Miasto; przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Pomocnik; w ramach KE krypt. Uparty.

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry