Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bieniek Zbigniew

Zbigniew Bieniek, ur. 14 IX 1955 w Jeleniej Górze. Ukończył Technikum Elektroenergetyczne dla Pracujących (1986).

1970–1974 jako uczeń ZSZ w Jeleniej Górze pracował (po lekcjach) na stanowisku konserwatora urządzeń pomiarowych w Fabryce Papieru w Łomnicy, 1974–1991 elektromonter w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol we Wrocławiu.

Od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw, od 1979 w sieci kolportażowej „Biuletynu Dolnośląskiego” i Kooperatywy Wydawniczej Wyzwolenie we Wrocławiu.

27–31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w PBOUP Budopol we Wrocławiu.

Od IX 1980 członek „S”.

14 XII 1981 współorganizator (m.in. z Antonim Ferencem) strajku w zakładzie pracy. Od końca XII 1981 brał udział w tworzeniu Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej Lechia we Wrocławiu. Uczestnik akcji ulotkowych, rozwieszania transparentów, malowania napisów na murach, współorganizator niesienia pomocy rodzinom uwięzionych i zwolnionych z pracy, m.in. prowadził zbiórki pieniędzy wśród pracowników. Od I 1982 kolporter wydawnictw RKS Dolny Śląsk. IV–X 1982 drukarz i kolporter podziemnego pisma „Goniec Polski X 1982, z całą strukturą NOW Lechia, wszedł w skład organizacji SW. XII 1982 – IV 1987 prowadził skrzynkę kontaktową SW, zajmował się hurtowym kolportażem wydawnictw podziemnych, okresowo drukiem. 1984–1985 duże ilości wydawnictw SW dostarczał działaczom struktur konspiracyjnych, działających w Łodzi (kontaktując się m.in. z łódzkim KPN), co przyczyniło się do powstania Oddziału SW tamże. IV 1987 zatrzymany przez SB za prowadzenie kolportażu, rewizja mieszkania, po 28 VIII 1987 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń we Wrocławiu. Do 1990 kolporter wydawnictw podziemnych i niezależnych. 1982–1990 uczestnik większości demonstracji ulicznych we Wrocławiu.

1991–1992 konserwator w SP nr 78 we Wrocławiu, 1992–1994 elektromonter w Przedsiębiorstwie Robót Elektro-Energetycznych Catnal tamże, 1997–2007 konserwator i elektryk w Spółdzielni Mieszkaniowej Budopol tamże, 2008–2009 elektryk w Firmie Ogólnobudowlanej Adam Chmielewski tamże, 2009–2017 własna działalność gospodarcza i wykonywanie różnych prac zleconych. Od 2007 współzałożyciel, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu. 2017–2020 pracownik Biura Poselskiego Kornela Morawieckiego oraz Stowarzyszenia SW tamże, od 2020 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) i Medalem Niezłomni (2013).

Artur Adamski

Opcje strony

do góry