Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bienkiewicz Marianna

Marianna Bienkiewicz, ur. 15 VIII 1936 w Radomiu. Ukończyła III Państwowe Liceum tamże (1954). Ukończyła kurs szybowcowy i spadochronowy.

1954-1959 pracownik umysłowy w Przedsiębiorstwie Kabli Międzymiastowych w Radomiu, 1959-1962 w Sądzie Rejonowym tamże, 1965-1991 w Spółdzielni Pracy Wytwórczości Różnej Nowator tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ w SPWR Nowator; w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 działaczka grupy podziemnej „S”, kolporterka wydawnictw podziemnych. 6 I 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Radomiu, następnie w Szydłowcu i Warszawie-Olszynce Grochowskiej, 3 V 1982 skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu na 10 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1983-1989 redaktor i kolporterka pisma „Wolny Robotnik”, kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, książek (we współpracy m.in. z Witoldem Królem, Kazimierzem Kowalczykiem, Janem Maciejewskim, Marią Bogumiłą Płuciennik, Karolem Zawadzkim, Gabryelem Bilskim). Kilkanaście razy zatrzymywana, poddawana rewizjom. Od 1983 współpracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie. 1984-1989 członek Komitetu Helsińskiego.

1989-1990 członek KO „S” w Radomiu; po 1989 członek Klubu Inicjatyw Społecznych, 1990-2001 w ROAD/UD/UW, od 2006 w PO. 1991-2001 dyr. Biura Poselskiego posła Piotra Nowiny-Konopki w Radomiu, od 2001 Ewy Kopacz.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1982-1989 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Poligrafia/KE/SOS krypt. Berta/SOR krypt. Berło.

Bogusław Bek

Opcje strony

do góry