Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bień Tadeusz

Tadeusz Bień, ur. 2 IX 1944 w Sławicach Szlacheckich k. Miechowa, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechanicznego-Technologicznego (1968).

III 1968 współorganizator (ze Stefanem Gomowskim i Wojciechem Śliwą) wieców studenckich na PG, zawieszony na 1 mies. w prawach studenta. 1962 referent w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie, 1968–1970 st. technolog w Pomorskiej Fabryce Gazomierzy w Tczewie, 1971–1976 st. projektant w Biurze Projektów Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego Unipro w Warszawie Oddział w Gdańsku, 1976–1986 kierownik Automobilklubu Morskiego w Gdyni. 1968–1976 członek Naczelnej Organizacji Technicznej. 1976–1990 w SD, członek Prezydium Miejskiego Komitetu w Gdyni, nast. przew. Wojewódzkiego Komitetu w Gdańsku. 1976–1979 członek specjalistycznej jednostki ORMO ds. ruchu drogowego. Od 1976 w ramach zebrań Koła Terenowego nr 1 SD upowszechniał niezależne wydawnictwa, m.in. ROPCiO, KSS KOR, WZZ Wybrzeża.

Od IX 1980 w „S”, założyciel Koła „S” przy AKM Gdynia, członek Koła „S” przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Motorowego tamże. 1980 współzałożyciel KIK w Gdańsku.

1982–1989 członek Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski przy kościele św. Brygidy tamże; szef Prałatury na Gdynię i Osową. 1986–1988 szef przygotowania produkcji w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Unimet w Gdańsku, 1988–1993 ponownie w AKM.

1989–1991 poseł na Sejm RP z listy SD, od 1990 jako poseł niezrzeszony w klubie PC, 1991–1993 poseł na Sejm RP z listy KLD, od 1992 niezrzeszony. 1993–1994 szef handlu i marketingu w Polam-Rem SA w Gdańsku; 1995–2010 wicedyr. delegatury NIK w Gdańsku. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry