Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15133,Bien-Tadeusz.html
2021-03-01, 05:37

Bień Tadeusz

Tadeusz Bień, ur. 2 IX 1944 w Sławicach Szlacheckich k. Miechowa, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1968).

W III 1968 współorganizator (ze Stefanem Gomowskim i Wojciechem Śliwą) wieców studenckich na PG, zawieszony na 1 mies. w prawach studenta. W 1962 referent w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie; 1968-1970 starszy technolog w Pomorskiej Fabryce Gazomierzy w Tczewie, 1971-1976 starszy projektant w Biurze Projektów Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego Unipro w Warszawie Oddział w Gdańsku, 1976-1986 kierownik Automobilklubu Morskiego w Gdyni. 1968-1976 członek Naczelnej Organizacji Technicznej. 1976-1990 w SD, członek Prezydium Miejskiego Komitetu w Gdyni, następnie przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu w Gdańsku. 1976-1979 uczestnik specjalistycznej jednostki ORMO ds. ruchu drogowego. 1976-1979 uczestnik specjalistycznej jednostki ORMO ds. ruchu drogowego. Od 1976 w ramach zebrań Koła Terenowego nr 1 SD upowszechniał niezależne wydawnictwa, m.in. ROPCiO, KSS KOR, WZZ Wybrzeża.

Od IX 1980 w „S”, założyciel Koła „S” przy AKM Gdynia, członek Koła „S” przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Motorowego tamże. W 1980 współzałożyciel KIK w Gdańsku.

1982-1989 członek Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski przy kościele św. Brygidy w tamże; szef Prałatury na Gdynię i Osowę. 1986-1988 szef przygotowania produkcji w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Unimet; 1988-1993 ponownie w AKM.

1989-1991 poseł RP z listy SD, od 1990 jako poseł niezrzeszony w klubie PC, 1991-1993 poseł RP z listy KLD, od 1992 jako poseł niezrzeszony. 1993-1994 szef handlu i marketingu w Polam-Rem SA w Gdańsku; 1995-2010 wicedyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony