Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biernacki Leszek

Leszek Biernacki, ur. 5 III 1959 w Sopocie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1987).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wykonał dokumentację fotograficzną strajku, współpracownik Działu Informacji MKZ „S”. Od IX 1980 współorganizator Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (następnie NZS) UG, w 1981 członek Prezydium NZS UG, szef uczelnianej Komisji Kultury, współorganizator Samorządu Studenckiego, członek Parlamentu UG. XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, członek Prezydium Uczelnianego KS i Prezydium KS Wydz. Humanistycznego, szef Uczelnianego Biura Informacji NZS.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku, członek Uczelnianego KS, odpowiedzialny za łączność z RKS i Krajowym KS; 15-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, reprezentant UG (z Markiem Zająkałą) w KS stoczni (przekonał Prezydium NZS UG do przejścia studentów do stoczni). XII 1981 – VI 1983 współorganizator SKS NZS Trójmiasto (wymiana informacji, kolportaż ulotek i komunikatów); w 1982 redaktor podziemnego „Niezależnego Serwisu Informacyjnego SKS NZS Trójmiasto”; współorganizator krótkich strajków i wieców protestacyjnych na UG, m.in. 11 X 1982 całodziennego strajku na WH UG przeciwko delegalizacji „S”, współorganizator spotkań z Bronisławem Geremkiem, Zbigniewem Herbertem, Leszkiem Nowakiem, spotkań opłatkowych. 1982-1987 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów UG, przewodniczący Samorządu Studentów WH, do 1985 przedstawiciel studentów w Radzie WH oraz w Senacie UG; inicjator, przewodniczący Koła Naukowego Filozofii UG. 1983-1986 szef Studenckiej Agencji Fotograficznej. W 1985 kierował w porozumieniu z TKZ „S” UG protestami studenckimi przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz przeciwko odwołaniu rektora UG Karola Taylora. Uczestnik reaktywowania KIK w Gdańsku. 1986-1987 współorganizator Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Gdańsku oraz ponownej działalności NZS UG, współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma NZS „Impuls”. W NZS do 1988. Fotograf dokumentalista, autor zdjęć m.in. z demonstracji, pielgrzymek Jana Pawła II w Polsce w 1979, 1983, 1987 i ze strajków: w V 1988 na UG i VIII 1988 w SG, uczestnik obu strajków. W 1980 laureat głównej nagrody w konkursie fotograficznym Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W 1990 z-ca redaktora nacz. „Przeglądu Oświatowego. Pisma Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ «Solidarność»”, 1991-1992 dyr. gdańskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, redaktor nacz. jej lokalnego dodatku „Gazety Morskiej”, 1993-1997 kierownik działu informacji ZR „S”, 1994-1997 redaktor nacz. „Magazynu Solidarność”.

W l. 90. publicysta, autor 2 filmów tv (m.in. ''Sentymentalne pamiątki'') i książki: ''20 lat dzień za dniem... Kronika „Solidarności”'' (Sopot 2000).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry