Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biernacki Marek

Marek Biernacki, ur. 28 IV 1959 w Sopocie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1985).

Od 1981 członek RMP; na początku XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na UG.

Od 1982 działacz podziemnych regionalnych struktur „S” (wprowadzony przez Jerzego Halla.); kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Solidarności” Regionu Gdańskiego, „Tygodnika Mazowsze”, „Informatora” (pismo KZ Gdańskiej Stoczni Remontowej), „Rozwagi i Solidarności” (pismo KZ Stoczni Gdańskiej), podziemnych wydawnictw Federacji Młodzieży Walczącej, Solidarności Walczącej, Ruchu WiP; współpracownik redakcji „Biuletynu Informacyjnego Topolówki” (m.in. we współpracy z Jackiem Kurskim). 1985-1989 zatrudniony w Wieży Więziennej-Katowni Muzeum Historii Miasta Gdańska, prowadził tam m.in. punkt kolportażowy i udostępniał lokal na malowanie opozycyjnych transparentów (współpraca ze Sławomirem Sobolem, Mirosławem Rybickim, Tomaszem Matulańcem, Krzysztofem Bolinem, Januszem Golińskim, Krzysztofem Figlem, Ryszardem Andersem, Z. Borowskim); łącznik FMW i SW; 1986-1989 udzielał pomocy ukrywającemu się Romanowi Jankowskiemu z SW. W 1988 współpracownik gdańskiego MKO „S”; także Spółdzielni Świetlik (we współpracy z Maciejem Płażyńskim).

W 1989 kierownik szkoleń związkowych w gdańskim regionie „S” (we współpracy z ks. Stanisławem Bogdanowiczem). Od 1989 członek Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego. 1989-1997 zatrudniony w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydz. Prawa i Administracji UG. 1991-1995 pełnomocnik likwidatora krajowego majątku b. PZPR w Gdańsku. W 1997 współzałożyciel RS AWS; 1997-2001 poseł RP, przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych; 1999-2001 minister spraw wewnętrznych, twórca Centralnego Biura Śledczego. 2002-2005 radny Sejmiku Woj. Pomorskiego, do 2004 wicemarszałek. Od 2002 w PO; od 2005 poseł RP z listy PO. V 2013 – IX 2014 minister sprawiedliwości.

Krzysztof Filip

Opcje strony

do góry