Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biernacki Stanisław

Stanisław Biernacki, ur. 28 X 1934 w Wołkowysku (obecnie Białoruś), zm. 16 X 2009 w Gdańsku. W 1945 repatriowany wraz z rodziną do Polski. W 1954 po maturze skierowany z poboru do Szkoły Oficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy, w 1957 absolwent, zdemobilizowany.

1957-1961 pracownik PPH w Gdańsku, 1961-1964 ZSS Społem, 1965-1971 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1972-1976 Zakładów Mera-Wag, 1976-1982 ponownie SG (jako projektant). W III 1968 uczestnik wieców na Politechnice Gdańskiej; w XII 1970 demonstracji ulicznych w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej na Wydz. EL oraz KZ, w 1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W 1982 członek TKZ „S” SG, przechowywał sprzęt i materiały poligraficzne, drukarz, współredaktor i kolporter pisma TKZ „Rozwaga i Solidarność”; w X 1982 uczestnik strajku w SG przeciwko delegalizacji „S”, zwolniony z pracy. X 1982 – 1986 bez zatrudnienia, od 1986 na rencie.

W 1990 przywrócony do pracy w SG na podstawie orzeczenia Społecznej Komisji Pojednawczej; przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydz. RM Głównego Mechanika. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry