Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biesiadowska Maria

Maria Biesiadowska, ur. 1 IV 1947 w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwentka Pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Łodzi (1973).

1966-1968 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu, 1969-1970 Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Tomaszowie Mazowieckim, 1970-1982 Zakładów Przemysłu Wełnianego Tomtex tamże. 1970-1972 przewodnicząca organizacji zakładowej ZSMP, 1972-1976 przewodnicząca ds. kultury Komitetu Miejskiego PZPR w Tomaszowie Mazowieckim.

29 VIII – 5 IX 1980 współorganizatorka strajku okupacyjnego i członek KS w ZPW Tomtex, sygnatariusz porozumienia w sprawie płac i przydziału kartek żywnościowych z dyrekcją zakładu (po strajku we IX 1980 zdjęta ze stanowiska głównej księgowej). Od IX 1980 w „S”, członek Zarządu Komitetu Założycielskiego, we IX 1980 przewodnicząca „S” w wydziale administracji, członek KZ „S” przy ZPW Tomtex, w X 1980 sekretarz KZ „S”. 8-30 VII 1981 współorganizatorka i marszu głodowego w Tomaszowie Mazowieckim (przygotowanie plakatów i transparentów).

13 XII 1981 – 20 II 1982 współzałożycielka MKS w Tomaszowie Mazowieckim, współredaktor ulotek wzywających do oporu i strajków; 14 XII i 21 XII 1981 zatrzymana i przesłuchiwana, 14 XII 1981 i 25 III 1982 przeszukano jej mieszkanie, 23 III 1982 aresztowana przez SB z Piotrkowa Trybunalskiego. 31 III 1982 zwolniona z pracy bez możliwości zatrudnienia w Tomaszowie Mazowieckim. Sądzona w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. 28 V 1982 skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata (w II instancji wyrok utrzymano, ułaskawiona na podstawie rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego w 1993). 1983-1985 pracowniczka Mazowieckiej Spółdzielni Pracy Prefabud w Ujeździe k. Tomaszowa Mazowieckiego. Od 1985 poza strukturami „S”.

1985-2004 właścicielka biura księgowego, od 2004 na emeryturze. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczona Krzyżem Semper Fidelis i medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Krzyżem Więźnia Politycznego (2003), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Tomaszów Mazowiecki

Opcje strony

do góry