Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Binder Anna

Binder Anna, ur. 29 I 1934 w Kaliszu, zm. 28 I 2007 tamże.

Ukończyła szkołę pielęgniarską we Wrocławiu (1954). 1966–1989 pielęgniarka w Rejonowej Przychodni Kolejowej przy ulicy Dworcowej 10 w Kaliszu. Od 22 XII 1980 w „S” w swoim zakładzie pracy.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Kaliszu, udzielała pomocy działaczom podziemnej „S” i ich rodzinom, m.in. opiekowała się ociemniałą matką Antoniego Pietkiewicza. W jej mieszkaniu znajdował się magazyn prasy podziemnej, współpracowała m.in. z Bogusławem Śliwą, Edwardem Grzelińskim, Mirosławą Mencel i Wojciechem Przybylskim. XII 1982 zatrzymana przez SB w Łodzi przy próbie dostania się na rozprawę kapelana kaliskiej „S” o. Stefana Dzierżka. 1982 matka chrzestna sztandaru koła kombatantów kaliskiej „S” w Częstochowie (z Leonardem Duszeńko i Mieczysławem Chlastą). Członkini Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość. 

X 1988 w grupie inicjatywnej Duszpasterstwa Ludzi Pracy Solidarność Kaliska im. ks. Jerzego Popiełuszki (przy klasztorze oo. Jezuitów). 1989 zaangażowana w odbudowę struktur „S” w Kaliszu, 11 I 1989 w jej mieszkaniu przy ul. Górnośląskiej 14/12 spotkanie wysłannika KKW „S” Bogdana Narożnego z działaczami kaliskiej „S”. 14 I 1989 na spotkaniu opłatkowym Duszpasterstwa Ludzi Pracy w klasztorze oo. Jezuitów z 6 innymi osobami wznowiła oficjalną działalność w ramach „S”; tego samego dnia w jej mieszkaniu zawiązał się Komitet Organizacyjny TZR. Od poł. I w jej mieszkaniu został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym rejestrowały się KZ. 20 I 1989 przesłuchiwana (z Janem Marciniakiem, Janem Mosińskim i Stanisławem Słodkiewiczem) przez funkcjonariuszy WUSW w Kaliszu. Od III 1989 prowadziła sekretariat TZR Wielkopolska Południowa (wraz z Jackiem Stępniewskim) i zajmowała się także kolportażem,
sprzedawała emblematy i wydawnictwa związkowe oraz literaturę niezależną. V 1989 zmuszona do przejścia na emeryturę.
III 1989 – 27 I 1990 członkini prezydium TZR. Od 1 VI 1999 stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Kaliszu.
Odznaczona Medalem XX-lecia „S” (2000).
30 XI 1981 – 18 I 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KWMO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Mrówa.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry