Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bilski Gabryel Marek

Gabryel Marek Bilski, ur. 18 III 1949 w Oblasie k. Przytyka. Ukończył ZSZ przy Fabryce Łączników w Radomiu (1966).

1967-1972 operator maszyn budowlanych w Gliwickim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, 1972-1977 w Przedsiębiorstwie Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Kielcach Filia w Radomiu, 1977-1989 w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych i Gospodarki Maszynami w Kielcach Filia w Radomiu (od 1982 Radomskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne).

Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, od X 1981 przewodniczący KZ w radomskiej Filii PRZiGM.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, kolporter ulotek w zakładach pracy. 4 I 1982 aresztowany (z Ryszardem Staszowskim, Marią Płuciennik, Zdzisławem Molendą, Marianem Pierzchalskim, Franciszkiem Świnoburką, Ewą Gliną, Marią Bienkiewicz), przetrzymywany w AŚ w Radomiu, następnie w AŚ w Warszawie-Mokotowie i ponownie w AŚ w Radomiu, 3 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu na 10 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1982 autor, redaktor, organizator działalności wydawniczej, kolporter podziemnego pisma „Wolny Robotnik”; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., 13-krotnie rewizje w mieszkaniu. 1986-1988 członek RKW „S”.

1989-1990 członek KO „S” Ziemia Radomska, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-2001 w ROAD/UD/UW. 1989-1996 właściciel Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Ziemnych w Radomiu, 1996-1997 pracownik firmy Install Complex tamże. Od 1998 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2009 na emeryturze.

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Poligrafia/KE/SOS krypt. Operator/SOR krypt. Berło/SOR krypt. Rondo.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry