Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Billik Barbara

Billik Barbara, ur. 15 X 1937 w Krościenku n. Dunajcem.  Zmarła  3 X 2021 w Chicago.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Geograficzno-Biologiczny (1961).

1962–1966 nauczycielka w SP w Pstroszycach, 1966–1968 w SP nr 19 w Krakowie, 1968–1971 kierownik administracyjny Domu Studenckiego Olimp, tamże 1972–1975 doktorantka WSP w Krakowie, 1975–1976 pracownik Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie, 1976–1982 nauczycielka w IV LO tamże.

Od IX 1980 w „S”; współzałożycielka „S” w środowisku pracowników Oświaty i Wychowania w Krakowie, 1980–1981 członek MKZ Małopolska oraz Koła „S” w IV LO, IX 1980 – VII 1981 w zarządzie MKZ Małopolska, nast. pracownik ds. kontaktów z zakładami pracy; inicjatorka powstania i opiekunka Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie i Ruchu Odnowy Szkół Średnich tamże; współzałożycielka KKK Pracowników Oświaty i Wychowania, III 1981 współzałożycielka KOWzP w Krakowie, od 13 XII 1981 członek KPN.

13–15 XII 1981 uczestniczka strajku w HiL, 15 XII 1981 aresztowana podczas pacyfikacji strajku, 16 XII internowana, osadzona w areszcie KW MO w Krakowie, 24 XII zwolniona. Od 7 I 1982 zawieszona z ograniczeniem uposażenia do 50%, Kuratorium Oświaty i Wychowania wszczęło przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Od VIII 1982 na emigracji w USA; zaangażowana w działalność informacyjną środowisk polonijnych i amerykańskich dot. sytuacji w kraju; współpracowała z polonijnymi organizacjami m.in. Ruchem Społeczno – Politycznym, występowała w audycjach Radia Pomost; współorganizatorka demonstracji przed Konsulatem Generalnym PRL w Chicago 13. dnia każdego mies.; uczestniczyła w zebraniach Kongresu Polonii Amerykańskiej, z ramienia KPA została oddelegowana do Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli; występowała w RWE oraz Głosie Ameryki, autorka Pamiętnika wojennego; współorganizatorka zbiórki pieniędzy dla „S” i KPN w kraju. Wiosną 1984 współzałożycielka (z Anną Stępień i Jerzym Paprockim) Radia 30 minut z Solidarnością; od 1985 kierownik biura KPN w Chicago. Od 2002 na emeryturze.

Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Region Małopolska

Opcje strony

do góry