Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bilicki Edmund Jan

Edmund Jan Bilicki, ur. 11 III 1928 w Łobżenicy k. Piły. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, Wydział Elektryczny (1954).

1942-1945 pracownik warsztatu mechaniczno-elektrycznego w Łobżenicy, w 1945 lotniska wojsk sowieckich tamże, 1946-1949 Biura Inżynierskiego W. Głodysza w Szczecinie, w 1950 kierownik Wydz. Energetyki i Ruchu w Zakładach Odzieżowych im. 22 Lipca tamże, 1954-1957 asystent-projektant w Biurze Studiów i Projektów Włókien Sztucznych, 1959-1989 projektant, kierownik zespołu, koordynator prac eksportowych, kontroler w Biurze Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych Elektroprojekt. W 1948 założyciel szkolnej organizacji Bratnia Pomoc (wzorowanej na Bratniaku), przesłuchiwany przez UB. W 1957 wiceprezes wkrótce rozwiązanego KIK w Szczecinie, współpracował z innymi KIK, m.in. w Poznaniu, uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Władysława Siwka przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W 1959 przesłuchiwany przez SB po przyjęciu (z o. W. Siwkiem i profesorami szczecińskich uczelni) zaproszenia bp. Wilhelma Pluty do Gorzowa Wlkp. 1971-1977 uczestnik spotkań grupy antykomunistycznej (z Michałem Platerem-Zyberkiem, Andrzejem i Janem Tarnowskimi, Zbigniewem Szymańskim, Leopoldem Winklerem, Przemysławem Fenrychem, Krzysztofem Litwinionkiem) wywodzącej się z DA o. W. Siwka, od 1978 współpracownik ROPCiO, przekazywał informacje o sytuacji w Szczecinie do RWE.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Elektroprojekcie, delegat do MKR. W 1980 współzałożyciel Szczecińskiego Klubu Katolików (z Wojciechem Gołąbem, P. Fenrychem, M. Platerem-Zyberkiem, Antonim Zielińskim), do 1990 prezes, 1991-2003 wiceprezes.

Po 13 XII 1981 działacz Biskupiego Komitetu Charytatywnego, odpowiedzialny za podział darów, poradnictwo rodzin i aptekę, do 1984 za Dom Samotnej Matki w Karwowie; inicjator powołania Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, współorganizator Mszy za Ojczyznę i tzw. trybun duszpasterskich w parafii św. Andrzeja Boboli i Sanktuarium NSPJ w Szczecinie; w 1981 współpracownik podziemnego pisma „Korzenie”, 1982-1986 autor artykułów; w 1988 za kolportaż znaczków poczt podziemnych na terenie zakładu pracy przeniesiony na niższe stanowisko. Wielokrotnie przesłuchiwany.

W 1989 współorganizator ZChN w Szczecinie, do 1991 członek Rady Politycznej. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”. Od 1991 na emeryturze. 1991-1994 prezes Rady Nadzorczej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Telekomunikacyjnego. W 1996 współzałożyciel Akcji Katolickiej w Szczecinie.

1983-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Prezes.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry