Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Blachaczek Krystyna

Krystyna Blachaczek, ur. 12 XI 1948 w Siemianowicach Śląskich. Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1972).

1972-1973 geodeta w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezji Gospodarki Komunalnej w Katowicach, 1974-1990 w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, 1990-1996 w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach, od 1996 współwłaścicielka Geo-Progres Sp.c. Od 1969 członek PTTK, od 1972 członek NOT – Stowarzyszenie Geodetów Polskich. W III 1968 uczestniczka KS i straży strajkowej w trakcie protestów studenckich na AGH.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca Komisji Oddziałowej oraz sekretarz KZ (zajmowała się m.in. kontaktami z ZR oraz innymi zakładami pracy), współorganizatorka biblioteki wydawnictw niezależnych, delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1981 członek KOWzP w Katowicach, w XI 1981 delegat na Ogólnopolski Zjazd KOWzP w Radomiu, przesłuchiwana w związku z tym w KW MO w Katowicach.

13-23 XII 1981 uczestniczka strajku w Hucie Katowice (przepisywanie i kolportaż biuletynu strajkowego Huty „Wolny Związkowiec”). Po 13 XII 1981 kolporterka podziemnej prasy i wydawnictw, uczestniczka pomocy internowanym i ich rodzinom. 30 IX 1982 internowana w KM MO w Katowicach, następnie osadzona w AŚ, zwolniona 11 XII 1982. Współautorka listu do ministra spraw wewnętrznych po brutalnym zatrzymaniu przez funkcjonariuszy SB 14-letniej dziewczynki po Mszy za Ojczyznę 31 VIII 1984 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

1989-1993 członek KZ, 1993-1996 Komisji Rewizyjnej „S” w zakładzie pracy. W IV 1991 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Odznaczona Złotą Honorowa Odznaką PTTK (1992).

 

Opcje strony

do góry