Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bitka Zbigniew Józef

Zbigniew Józef Bitka, ur. 21 II 1957 w Opolu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Wydział Filologiczny (1982), w 1998 doktorat.

Jako uczeń szkoły średniej w kontakcie z opozycyjnie nastawioną tzw. grupą destrukcyjną, przeprowadzającą akcje ulotkowe i malowania na murach (Wiesław Ukleja, Zbigniew Bereszyński, Krzysztof Tomański i in.). W 1977 współzałożyciel (z Piotrem Adamcio, Ryszardem Gizowskim, Zbigniewem Antonikiem) grupy samokształceniowej, następnie infiltrowanej i rozbitej przez SB. 1976-1978 członek artystycznego Stowarzyszenia Sporadycznej Twórczości Paralipsa, współredaktor „Paralipsy” – wkładki do uczelnianego pisma „Spójnik”, zawieszonej w 1978, następnie zlikwidowanej. 1978-1984 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. Od 1976 kolporter niezależnych wydawnictw.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel (z Tadeuszem Kasprowiczem), autor, redaktor niezależnego pisma „Test. Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”. Od 1981 członek opolskiego KIK, uczestnik spotkań w ramach Ruchu Odrodzenie, w 1981 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; współtwórca i wiceprzewodniczący NZS w WSP w Opolu, współzałożyciel (m.in. z Markiem Samborskim i Małgorzatą Sander) opolskiego KOWzP, uczestnik protestów i manifestacji, m.in. marszu w obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków i innych więźniów politycznych; zaangażowany w niezależny ruch wydawniczy, inspirator założenia biblioteki NZS na WSP w Opolu, właściciel biblioteki wydawnictw niezależnych i podziemnych; zaangażowany w tworzenie struktur Odnowy w Duchu Świętym przez kontakty z krakowskimi dominikanami, uczestnik Ruchu Światło-Życie.

Po 13 XII 1981 działacz NZS i „S” przy Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej: organizator wykładów, odczytów, dyskusji, 1982-1984 wykładowca UL; autor w emigracyjnym piśmie „Aneks” i poznańskim podziemnym piśmie „Solidarność Walcząca”; 1984-1986 asystent naukowo-techniczny na Wydz. Filologicznym WSP w Opolu (przejście na etat naukowy zablokowała uczelniana PZPR), 1986-1989 wykładowca w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim, działacz zakładowej podziemnej „S”: samokształcenie, kolportaż (współpraca z Kazimierzem Kobiałko, Krystyną Swobodą, Anną Sękowską, Romanem Sękowskim), autor publikowanych w podziemnej prasie tekstów satyrycznych i felietonów.

Od 1989 ponownie pracownik opolskiej WSP, od 1996 Uniwersytetu Opolskiego, w Zakładzie Literatury XX i XXI w. Od 1990 kierownik literacki Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki. Po 1990 działacz, sekretarz Chrześcijańskiego Ruchu Obywatelskiego. Od 2005 wiceprzewodniczący KZ „S” na Uniwersytecie Opolskim.

Autor książki ''Wędrowanie do kresu cierpienia. Motywy archetypowe i symboliczne w prozie Jerzego Krzysztonia'' (Opole 2001) i 3 zrealizowanych scenariuszy teatralnych, laureat nagrody za scenariusz na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Lalek (2003). Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008).

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry