Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Biskupek Kazimierz

Kazimierz Biskupek, ur. 7 IX 1953 w Katowicach. Ukończył ZSZ przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud w Tychach (1971).

1968-1982 zatrudniony w PTSB Transbud w Katowicach-Brynowie Oddział 3 w Tychach, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa, w 1976 uzyskał kwalifikacje mistrza samochodowego-mechanika silników samochodowych.

30 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w Transbudzie w Tychach, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Transbudzie w Katowicach-Brynowie, następnie sekretarz KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD; współzałożyciel Regionalnej Sekcji Transportu „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” na terenie Tychów (we współpracy z Piotrem Kuchtą); 13 V 1982 organizator 15-min. strajku w zakładzie, zwolniony dyscyplinarnie z pracy, 14 V 1982 zatrzymany, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gliwicach, 3 VI 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1 rok więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, współredaktor gazetki więźniów „Igła”, 7 II 1983 zwolniony warunkowo, następnie pod dozorem kuratora sądowego. Od 1983 zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Tychach; w 1983 kilkakrotnie przesłuchiwany w KW MO w Katowicach.

Od X 1983 na emigracji w RFN; od 1984 zatrudniony w Auto House Piper w Aachen. 1985-1990 współzałożyciel i członek Zarządu Arbeitsgruppe Solidarnosc Eschweiler w Aachen, współorganizator pomocy dla Solidarności Walczącej w Polsce, wystaw poświęconych „S” oraz demonstracji przed polskimi placówkami w Kolonii i Bonn w rocznice 13 XII i podczas przyjazdu delegacji rządowych PRL; w 1988 współorganizator I Zjazdu Europejskiego Porozumienia Organizacji Wspierających „S” (CSSO), w 1990 ostatniego Zjazdu w Aachen; w 1990 organizator pomocy finansowej dla Tyskiego KO (maszyna drukarska i pieniądze).

18 V – 29 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Oportuniści.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry