Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Blumsztajn Seweryn

Seweryn Blumsztajn, ur. 2 V 1946 we Wrocławiu. 1964-1968 student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek ekonomia polityczna; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (1974).

Od 1956 w Hufcu Walterowskim (ZHP) prowadzonym przez Jacka Kuronia. 1962-1963 członek młodzieżowego Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności. W 1965 aresztowany za kolportaż Listu otwartego do członków POP PZPR i do członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim autorstwa Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, zwolniony po kilkunastu dniach, ukarany przez komisję dyscyplinarną UW naganą z ostrzeżeniem; w XI 1966 zawieszony w prawach studenta za udział w zorganizowanym przez ZMS na Wydz. Historycznym UW spotkaniu z Leszkiem Kołakowskim i Krzysztofem Pomianem z okazji 10. rocznicy Października ’56, od 1967 przywrócony w wyniku akcji zbierania podpisów w tej sprawie. W II 1968 uczestnik zbiórki pieniędzy dla ukaranych grzywnami uczestników manifestacji 30 I w Warszawie przeciw zdjęciu ''Dziadów'' Adama Mickiewicza z afisza Teatru Narodowego oraz zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL o przywrócenie przedstawienia; współorganizator wiecu na UW 8 III 1968, przed wiecem aresztowany, następnie relegowany z uczelni; w XII 1968 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy na 2 lata więzienia, w VII 1969 zwolniony na mocy amnestii. W l. 70. w KIK. 1974-1975 współorganizator (z Wojciechem Arkuszewskim i Janem Tomaszem Lipskim) niezależnego seminarium nt. historii PRL (wśród uczestników m.in.: Ludwika i Henryk Wujcowie, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski). 1975-1976 pracownik Desy (Dzieła Sztuki i Antyki). W 1976 uczestnik akcji zbierania podpisów pod Listem w obronie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. Od IX 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, redaktor niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR; 8 V 1977 wysłannik KOR do Krakowa (z Pawłem Bąkowskim) w związku ze śmiercią Stanisława Pyjasa, następnie aresztowany (z 10 innymi członkami i współpracownikami KOR), w VII 1977 zwolniony na mocy amnestii. 18 IX 1977 sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego, od X 1977 członek KSS KOR. Od 1978 uczestnik wykładów TKN, 21 III 1979 pobity przez bojówki SZSP (organizowane przez SB) podczas wykładu TKN w mieszkaniu Jacka Kuronia. 7-17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji.

W VIII 1980 aresztowany, we IX 1980 zwolniony na mocy Porozumień Sierpniowych. Od IX 1980 w „S”, współtwórca (z Anną Dodziuk, Heleną Łuczywo i Joanną Szczęsną) Agencji Prasowej „S”. Od I 1981 redaktor biuletynu „AS”; IX-X 1981 redaktor pisma I KZD „Głos Wolny”.

Od X 1981 we Francji na zaproszenie związków zawodowych. 14 XII 1981 współzałożyciel Komitetu Solidarności, następnie wydawca „Bulletin d’Information du Comité Solidarité à Paris”. VII 1982 – VII 1984 członek Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli. W II 1985 zawrócony na lotnisku w Warszawie podczas próby powrotu do kraju. 1986-1989 sekretarz generalny Association Solidarité France-Pologne. Od 22 VIII 1989 w Polsce; redaktor „Gazety Wyborczej”, od 1991 w kierownictwie spółki Agora. 2002-2006 redaktor naczelny krakowskiego dodatku „GW”, od 2006 redaktor naczelny warszawskiego dodatku „GW” („Gazeta Stołeczna”).

Laureat przyznawanej przez Prezydenta Francji Nagrody Praw Człowieka (1985), odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006), order zwrócił w 2008.

Od 29 I 1970 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2 KS MO w ramach KE/SOR krypt. Płaz.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry