Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Blumberg Ludwik

Ludwik Blumberg, ur. 3 V 1938 w Wilnie (obecnie Litwa), zm. 20 III 2010 we Wrocławiu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Świebodzinie (1956).

1957-1975 pracownik kolejno: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świebodzinie, Państwowego Ośrodka Maszynowego w Wolinie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej tamże, 1975-1991 kierowca w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Jeleniej Górze. 1964-1970 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w PTHW; w 1981 delegat na I WZD. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. 14 II 1981 organizator, uczestnik kilkugodzinnego protestu w PTHW.

1982-1986 przewodniczący TKZ w PTHW; 1983-1989 członek Solidarności Walczącej, uczestnik wielu akcji ulotkowych, plakatowych i manifestacji; w 1985 współwydawca (m.in. z Chrystoforoszem Tulaszem) „Gencjany”, podziemnego pisma SW Oddział w Jeleniej Górze, 1982-1983 współpracownik i kolporter pisma „Odroczenie”, 1982-1989 kolporter m.in. „Myśli”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Gencjany”, „Odroczenia”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”, ulotek, książek wydawnictw NOWa i Krąg. Współorganizator zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym. Wielokrotnie z żoną Haliną Blumberg zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 25 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Jeleniej Górze, 6 XII 1982 zwolniony. 1983-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i KIK w Jeleniej Górze. 1 XI 1984 inicjator, uczestnik manifestacji, podczas której na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze ustawiono krzyż upamiętniający ofiary komunizmu. 27 XI 1986 z żoną skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział 11 V 1986 w I Pielgrzymce Ludzi Pracy do sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w PTHW. 1991-2000 własna działalność gospodarcza. Od 2001 na emeryturze; działacz Biura Porad Obywatelskich.

24 VIII – 30 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V SB KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Odroczenie; 1986 – IV 1990 przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

Michał Orlicz

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry