Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błaszczak-Wacławik Mirosława

Mirosława Błaszczak-Wacławik, ur. 2 VII 1951 w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Filologiczny (1974), w 1985 doktorat z filozofii.

1977-1981 w PZPR. 1974-1982 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii UŚl. 1977-1980 współorganizatorka grupy samokształceniowej Komitet Samoobrony Robotników na UŚl skupiającej m.in. pracowników naukowych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na UŚl, następnie KZ, pełnomocnik KZ w kontaktach z MKZ Katowice, następnie z ZR Śląsko-Dąbrowskiego.

15-22 XII 1981 w ukryciu. W 1982 zwolniona z pracy. 1982-1986 zatrudniona w Hucie Baildon w Katowicach. Od 1982 współorganizatorka hurtowych punktów kolportażu wydawnictw podziemnych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, m.in. w Tychach; kolporterka m.in. w Katowicach, Sosnowcu i Będzinie (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Niepodległość”, Vacat”, „KOS”, książki NOWej), organizatorka siatki kolporterów (m.in. Edward Biedrzycki, Marian Dzięcioł, Tadeusz Janas, Marian Kubic, Marian Odyniecki, Janusz Roguski, Janusz Smela); 1982-1985 autorka (ps. Katarzyna) w pismach podziemnych „WiS” i „PIK”. III/IV 1982 współzałożycielka pierwszej (tzw. katowickiej) RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1982-1987 współpracownik Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Tychach; współorganizatorka manifestacji 1 V 1982 i 1 V 1983 tamże oraz 31 VIII 1982 w Katowicach; 1983-1985 ekspert RKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

1986-1990 zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach, 1990-2006 ponownie na UŚl; od 2006 na emeryturze.

1986-1989 rozpracowywana przez Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Komisja.

Katarzyna Drogoń-Lepich

Opcje strony

do góry