Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błaszkiewicz Mirosław

Mirosław Błaszkiewicz, ur. 19 II 1952 w Gdańsku. Ukończył Technikum Budowy Okrętów tamże (1979).

1967-1982 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydziale R-4 Stoczni Gdańskiej. W 1981 przez kilka mies. przebywał w RFN, powrócił 13 XII 1981.

Od 16 XII 1981 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. 12 X 1982 uczestnik strajku i wiecu przy II bramie Stoczni Gdańskiej, zatrzymany na 48 godz., 15 X 1982 zwolniony z pracy. Działacz podziemia, współpracownik Bogdana Borusewicza. 1983-1984 pracownik firm polonijnych SAP i Madex, 1984-1994 firmy wysokościowej Świetlik w Gdańsku. W XI 1984 aresztowany za zrywanie czerwonych flag, skazany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku na 3 mies. aresztu, osadzony w AŚ, w ZK w Gdańsku, zwolniony w XII 1984. 1984-1989 współpracownik Wydawnictwa „Nasz Czas”. W V 1988 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

1989-1991 związany z Polską Partią Niepodległościową Romualda Szeremietiewa. 1994-2000 członek SN. Od 1996 prowadzi własną firmę prac wysokościowych i remontowo-budowlanych MB Mirosław Błaszkiewicz w Gdańsku.

23 VIII 1982 – 5 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Rower, nr rejestracyjny 44874.

 

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry