Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błaszkiewicz Tadeusz

Tadeusz Błaszkiewicz, ks., ur. 21 IX 1916 w Przemyślu, zm. 7 VI 1993 tamże. Absolwent Zakładu Naukowo-Wychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie (1935), Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, święcenia kapłańskie (1949) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek pedagogika (1951) i filologia klasyczna (1952).

We IX 1939 żołnierz 17 Pułku Piechoty, wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł. 1940–1944 nauczyciel tajnego nauczania. 1941–1944 żołnierz ZWZ/AK.

1952–1970 prof. WSD w Przemyślu, 1965–1970 pracownik, nast. kierownik referatu duszpasterskiego Kurii Biskupiej tamże. Opiekował się z ramienia Episkopatu Polski ruchem Światło-Życie w Polsce. 1970–1991 bp pomocniczy diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, nast. biskup senior.

Od jesieni 1980 wspierał powstawanie „S” na terenie diecezji. 17 II 1981 poparł żądania strajkujących rolników w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, przedstawił komisji rządowej postulaty Kościoła.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach i Załężu k. Rzeszowa (msze, paczki żywnościowe, interwencje u władz); członek Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, przew. Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu; wspierał działalność Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (późn. Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny). Organizator i celebrant mszy za Ojczyznę, rocznicowych uroczystości, głosił patriotyczne kazania 3 V, 11 XI. 31 VIII 1982 w Przemyślu w 2. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych odprawił uroczystą mszę, w kazaniu potępił użycie siły przez władze wobec protestujących działaczy „S”; uczestnik i animator spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Rzeszowie i Duszpasterstwa Rolników, Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Od 1991 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

12 XII 1963 – 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Rzeszowie, KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach TEOK nr 18876.

Mariusz Krzysztofiński

Region Południowo-Wschodni, Rzeszów, Przemyśl, Region Rzeszowski

Opcje strony

do góry