Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błaż Zygmunt

Zygmunt Błaż, ur. 26 V 1950 w Krośnie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy (1979).

1969-1981 zatrudniony w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krośnie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego w IGNiG; od X 1980 członek Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego; w VI 1981 delegat na WZD (Regionu Krośnieńskiego) Regionu Podkarpacie, wiceprzewodniczący ZR. Od 1980 współpracownik ks. Kazimierza Kaczora w ośrodku duszpasterskim w Haczowie; 1981-1990 współzałożyciel i działacz KIK w Krośnie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Nowym Łupkowie, zwolniony 6 VI 1982. W 1982 drukarz „Solidarności Podkarpackiej”; 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, organizator siatki kolportażowej w regionie krośnieńskim. W 1982 współtwórca RKW w Krośnie, od 1984 przewodniczący (po emigracji Zygmunta Zawojskiego); współpracownik struktur podziemnych Krakowa, Warszawy i Rzeszowa. 1983-1989 działacz komisji charytatywnej pomagającej represjonowanym (m.in. apteka leków zagranicznych w Krośnie); 1986-1994 działacz krakowskiego ugrupowania niepodległościowego Zamek, wchodzącego w skład Niepodległościowego Sojuszu Małopolski (z Januszem Komockim, Andrzejem Berezowskim, Wiesławem Goldmanem, Zbigniewem Czyżewskim, Franciszkiem Bachledą-Księdzulorzem, Jadwigą Kiszczak, Jadwigą Plucińską-Piksą). W 1988 współorganizator reaktywowania struktur „S” w regionie krośnieńskim. Od III 1989 przewodniczący Tymczasowego MKZ w Krośnie, 1989-1990 przewodniczący TZR Podkarpacie.

W IV 1989 współorganizator, następnie przewodniczący Wojewódzkiego KO w Krośnie. 1990-1994 wojewoda krośnieński. Od 1994 na rencie. Od 2002 starosta pow. brzozowskiego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (Londyn 1990, 2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), medalem Pro Patria (2012)

1980-1986 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Zyga; 1986-1990 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekta.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry