Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błażek Zygmunt

Zygmunt Błażek, ur. 16 XI 1940 w Starogardzie Gdańskim. Ukończył Technikum Łączności w Gdańsku (1979).

1963–1972 ślusarz w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku, 1972–1981 ślusarz, nast. zestrajacz urządzeń elektronicznych w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor.

W 1980 uczestnik spotkań organizowanych przez WZZ Wybrzeża; w VIII 1980 uczestnik strajku w Unimorze. Od IX 1980 w „S”; członek Wydziałowego Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 Komisji Wydziałowej; w II 1981 współzałożyciel Regionalnego KOWzP. Od V 1981 pracownik MKZ/ZR Gdańsk, kierownik grupy plakatowej tzw. Parszywej Dwunastki zajmującej się kolportażem prasy niezależnej i związkowej, plakatowaniem i malowaniem haseł na murach. Kilkakrotnie zatrzymywany, wzywany na przesłuchania; od XI 1981 współorganizator sieci łączności radiowo-telefonicznej na potrzeby ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, (współinicjator tzw. poczty internowanych, wykonawca stempli i znaczków), 9 XII 1982 zwolniony. 1983–2005 na rencie. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

13 VIII 1981 – 22 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Fotograf.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry