Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Błażewicz Bohdan

Bohdan Błażewicz, ur. 14 IV 1942 w Wilnie, zm. 29 VI 2008 w Olsztynie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrocławiu (1971).

1958-1964 ślusarz w Spółdzielni Metalowiec w Olsztynie; latem ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; 1964-1966 zatrudniony w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu, 1966-1968 w Mostostalu, 1968-1971 w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych Południe, 1971-1978 w Instalu, 1978-1984 w Megabudzie, 1985-1986 w Spółdzielni Unimet tamże.

W VIII 1980 współorganizator akcji poparcia dla strajkujących robotników Wybrzeża, następnie uczestnik strajku solidarnościowego, od IX 1980 w „S”, kolporter wydawnictw niezależnych, uczestnik kursu poligraficznego „S”, drukarz; w 1981 w Czechosłowacji: nawiązywał kontakty w celu organizowania niezależnych związków zawodowych tamże).

13-18 XII 1981 współorganizator, uczestnik strajku w Megabudzie; od 14 XII 1981 współorganizator podziemnej poligrafii RKS; w I 1982 organizator akcji zawieszenia flagi „S” na kominie Pafawagu we Wrocławiu; od 1982 organizator szkoleń drukarskich (m.in. dla młodzieży; także dla przebywającego wtedy w Polsce Jegora Mangaziejewa, później działacza rosyjskiego Memoriału) oraz wielu podziemnych drukarni, m.in. we własnym mieszkaniu, drukarz: „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Prawdy. Miesięcznika Myśli Niezależnej”, „Odrodzenia. Serwisu informacyjnego NSZZ”, „Regionu. Pisma NSZZ «Solidarność» Dolny Śląsk”, „Tygodnika Wojennego”, „Bądźmy Solidarni”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Wiadomości Bieżących”, „Jednością Silni. Międzyzakładowego biuletynu NSZZ «Solidarność» PTHW, Wrozamet, ZPUT”, „Iskierki”, „Obecności. Niezależnego pisma literackiego”, „Riposty”, „CDN”, „Przeglądu Myśli Niezależnej”, „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Walczącej”, ulotek, kilkudziesięciu książek (nad wieloma pracował od makiety do oprawy). Od 1983 członek Solidarności Walczącej; współzałożyciel i drukarz „Wyrostka. Pisemka młodzieży szkolnej”. W 1984 zwolniony z pracy; drukarz wydawnictw Ugrupowania Politycznego Zamek oraz broszur, ulotek i plakatów Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu; organizator cyklicznego Tygodnia Lwowskiego i Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele św. Augustyna we Wrocławiu. W 1986 zwolniony z pracy, 1987-1990 zatrudniony przez parafię św. Augustyna (m.in. drukarz pisemka „Nasza Parafia”), nadal drukarz czasopism podziemnych. 7 IV 1987 i 30 VIII 1987 rewizje w mieszkaniu (skonfiskowano materiały poligraficzne), zatrzymywany, przesłuchiwany.

1990-1991 spawacz w Budromeksie we Wrocławiu, 1992-1993 w Pogotowiu Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej, następnie we Wrocławskich Zakładach Wodociągowych, od 2000 na rencie.

Do 23 V 1988 rozpracowywany przez Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Kucharz.

 

Artur Adamski

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry