Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bobrzyński Michał Justyn

Michał Justyn Bobrzyński, ur. 14 IV 1947 w Puławach. Ukończył Studium Nauczycielskie w Lublinie (1968); absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1979).

1968-1969 nauczyciel w SP nr 29 w Lublinie, 1970-1971 w Technikum Mechanicznym we Włodawie, 1971-1972 instruktor w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Lubelskiej, 1972-1976 nauczyciel w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Lublinie, 1976-1977 kierownik świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tamże, 1979-1987 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii KUL, 1987-1990 katecheta w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie. 1961-1979 w ZHP, hm.; w 1976 założyciel, następnie komendant Szczepu Drużyn Środowiskowych Zawisza. 1976-1977 2-krotnie przesłuchiwany, nakłaniany do współpracy z SB. 1979-1980 organizator ok. 30 nielegalnych obozów harcerskich.

VIII 1980 – 13 XII 1981 działacz ZHP, współzałożyciel Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, członek Rady Porozumienia Kręgów IHiAM, naczelnik harcerzy w Niezależnym Ruchu Harcerskim, 12 XII 1981 organizator zjazdu założycielskiego NRH w Lublinie.

1982-1990 naczelnik niezależnego harcerstwa Ruch Zawiszacki, od 1985 Harcerski Ruch Liturgiczny Zawisza, działającego w ramach Służby Liturgicznej Ołtarza; 1982-1984 5-krotnie przesłuchiwany.

1990-1994 przewodniczący i naczelnik harcerzy w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego Zawisza. 1991-1994 inicjator i dyr. Społecznego LO SHK Zawisza w Lublinie. Od 1994 właściciel Prywatnego Katolickiego LO im. ks. Kazimierza Gostyńskiego tamże; autor realizowanego w liceum systemu indywidualnego nauczania symultanicznego.

1981-1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Skauci.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry