Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bobula Krzysztof

Krzysztof Bobula, ur. 25 IX 1953 w Krakowie. Ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie (1973). Pierwszy rok studiów na AGH w Krakowie.

21 X 1973 – 5 III 1984 pracownik KWK Mysłowice. 1980-1989 współzałożyciel i przewodniczący KPN w Mysłowicach.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Mysłowice, przewodniczący KS, od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, I-II 1982 pobyt w szpitalu AŚ w Bytomiu, II-IV 1982 ponownie w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, IV-VI 1982 w Uhercach, VI-VIII w Załężu k. Rzeszowa, VIII-XII 1982 w Nowym Łupkowie, 23 XII 1982 zwolniony. Przywrócony do pracy w KWK Mysłowice. W VIII 1983 za pośrednictwem Henryka Flaka nawiązał kontakt z MKK. Dostarczał paczki żywnościowe (m.in. ukrywającej się Danucie Skorenko), kolporter pism podziemnych („Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do Życia”). 5 XII 1983 zatrzymany, aresztowany w AŚ w Katowicach, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Do 1989 uczestnik Mszy Za Ojczyznę w Mysłowicach, Krakowie i Warszawie, kolporter książek wydawnictw podziemnych. 1984-1989 zatrudniony kolejno w Kopalni Wapienia i Dolomitu, Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych w Mysłowicach-Imielinie, prywatnym Zakładzie Produkcji Opakowań, 1987-1989 pracownik kawiarni Topolanka w Krakowie.

Od III 1989 na emigracji w USA. 1989-2007 m.in. pracownik piekarni i FMI International, obecnie bez zatrudnienia.

Stefan Sarwa

Mysłowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry