Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bodnar Zbigniew Jerzy

Zbigniew Jerzy Bodnar, ur. 29 XII 1954 w Krośnie Odrzańskim. Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. (1972), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych (1985).

1972-1974 monter w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Eldom, 1977-1987 monter urządzeń radiowych w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Stilon w Gorzowie Wlkp.

Od IX 1980 w „S”, mąż zaufania w Komisji Wydziałowej Wydz. Administracji.

Po 13 XII 1981 przeniesiony do pracy w muzeum zakładowym, 14-17 XII 1981 uczestnik strajku w ZWCh Chemitex-Stilon, odpowiedzialny za część straży strajkowej oraz nagłośnienie punktu informacyjnego KS; po strajku przesłuchiwany. VI 1982 – IV 1989 członek TKZ „S” w ZWCh Chemitex-Stilon (z m.in. Krzysztofem Piaskowskim, Zbigniewem Plustem, Pawłem Szymkowiczem), współorganizator wydawania i kolportażu podziemnego pisma „Solidarność Stilonowska”. W 1985 z ramienia TKZ uczestnik przygotowań i wyborów do Rady Pracowniczej. 1985-1987 organizator audycji Radia „S”, emitowanych na terenie zakładu oraz miasta w paśmie TVP1. W l. 80. kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w domu. W 1987 odszedł z pracy (pod presją dyrekcji), następnie zatrudniany dorywczo przy pracach remontowo-budowlanych, 1987-1989 nauczyciel historii w SP nr 13 w Gorzowie Wlkp. 1988-1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty w Gorzowie Wlkp. (we współpracy z Mirosławem Rawą, Krzysztofem Dołganowem, Kazimierzem Marcinkiewiczem, Mirosławem Marcinkiewiczem). Od 12 I 1988 członek jawnej Rady Regionu „S” w Gorzowie Wlkp.

W 1989 przywrócony do pracy w ZWCh Chemitex-Stilon; przewodniczący KZ „S”, delegat na WZD Regionu Gorzowskiego, członek Prezydium ZR. 1992-1994 dziennikarz w publicznym Radiu Zachód, w 1994 przez kilka miesięcy redaktor nacz. prywatnego Radia Go, następnie ponownie w Radiu Zachód – kierownik redakcji; przewodniczący KZ „S” w Radiu Zachód.

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Skryci; 1986-1989 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry