Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bodzińska Maria Julita

Maria Julita Bodzińska, ur. 12 II 1944 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1978).

1966-1969 nauczycielka w ZSZ w Gdyni, 1970-1980 pracowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej tamże, 1980-1983 kierownik MBP w Sopocie. Od 1964 uczestniczka Sopockiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele NMP Gwiazdy Morza.

W VIII 1980 organizatorka akcji poparcia pracowników MBP dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od X 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej „S”, 12-17 XI 1980 uczestniczka strajku okupacyjnego pracowników kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, członek KS; od II 1981 w Prezydium OMKP, od IX 1981 wiceprzewodnicząca. W III 1982 przeniesiona na gorsze stanowisko pracy.

1982-1983 współredaktor i kolporterka ogólnopolskiego podziemnego miesięcznika „OKNO”, 1982-1985 uczestniczka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych obejmującej biblioteki publiczne Trójmiasta (książki udostępniano następnie zaufanym klientom). 1983-1986 na urlopie macierzyńskim, 1986-1989 bibliotekarka w SP nr 21 w Gdyni, od 1989 w Zespole Szkół Medycznych tamże, od 1993 również w IX LO im. Józefa Piłsudskiego tamże.

Od 1989 członek Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania „S”; od 2002 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk. 1991-1993 prowadziła Biuro Poselskie Czesława Nowaka z PC w Gdyni. 2001-2007 ławniczka Sądu Rejonowego w Gdyni.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Sopot

Opcje strony

do góry