Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogacz Zbigniew

Zbigniew Bogacz, ur. 7 IX 1939 w Przytkowicach k. Wadowic, zm. 4 VI 2009 w Sacramento (USA). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Eksploatacji Podziemnych Złóż (1964).

1965–1981 w PZPR.

1958–1962 pracownik fizyczny, nast. technik w Zakładach Wytwórczych Podzespołów Telekomunikacyjnych w Krakowie, 1962–1974 m.in. praktykant, nadgórnik, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, kierownik robót górniczych, gł. specjalista w Dziale ds. Naukowo-Technicznych w KWK Brzeszcze, 1974–1982 nadsztygar KWK Piast w Bieruniu.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 członek KZ, IX 1980 – VII 1981 członek MKR – Komitet Założycielski Jastrzębie; II–XI 1981 sekretarz, nast. członek prezydium KKK Sekcji Górnictwa.

14–28 XII 1981 jeden z przywódców podziemnego strajku okupacyjnego w KWK Piast. Po zakończeniu protestu zatrzymany, 29 XII 1981 internowany, 30 XII 1981 aresztowany, osadzony w areszcie KM MO w Tychach, w areszcie KW MO w Katowicach, AŚ tamże. 1 IV 1982 zwolniony z pracy. 12 V 1982 uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach. Po procesie ponownie zatrzymany, 14 V 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, nast. hospitalizowany w PSK Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie i sanatorium w Krynicy. 11 XII 1982 zwolniony. 1982–1987 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach. 1983–1985 kilkakrotnie zatrzymywany, m.in. w trakcie składania kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku i pod KWK Wujek; wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Drukarz i kolporter ulotek. 27 V 1985 zatrzymany, 29 V 1985 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Katowicach, AŚ tamże i AŚ w Mysłowicach. 9 IV 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Mikołowie na 2 lata i 6 mies. pozbawienia wolności, 5 IX 1986 w wyniku rewizji Sąd Wojewódzki w Katowicach zmniejszył wyrok do 1 roku i 6 mies., 10 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. X 1986 – VI 1987 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od VI 1987 na emigracji w USA. Ze wzgl. na stan zdrowia nie podjął pracy; działacz organizacji polonijnych w Sacramento (m.in. Polonijnego Ośrodka Kulturalno-Pastoralnego).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

16 XII 1982 – 27 X 1987 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Sekretarz.

 

Tomasz Kurpierz|Przemysław Miśkiewicz|Jarosław Neja

Region Śląsko-Dąbrowski, Bieruń, KKK Sekcji Górnictwa

Opcje strony

do góry