Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogaczyk Włodzimierz

 

Włodzimierz Bogaczyk, ur. 3 II 1966 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Wydz. Historyczny (2010).

1980–1995 w ZHP, szczep Błękitna Czternastka, drużynowy, szczepowy; uczestnik akcji protestacyjnych, m.in. XII 1981 noszenie kiru na krzyżach harcerskich, 21/22 VII 1983 zdjęcie flagi ZSRS z pomnika gen. Karola Świerczewskiego w Jabłonkach.

XII 1981 – 1983, jako uczeń I LO w Poznaniu, kolporter podziemnych pism „Głos SKOS-ów” i „Obserwator Wielkopolski”, ulotek, w XII 1981 wlepki w komunikacji miejskiej w Poznaniu, malował napisy na murach I LO tamże. V 1982 zatrzymany za udział w manifestacji. 1984–1990 student historii UAM, 1987–1990 student socjologii UAM; 1984–1990 prace dorywcze. 1984–1985 kolporter w ramach Funduszu Kolportażu (z Wojciechem Dziabaszewskim) podziemnych książek i pism przywożonych z Warszawy, m.in. „Tygodnik Mazowsze”. 30 IV 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 31 X 1985 skazany przez Sąd Rejonowy tamże na 10 mies. pozbawienia wolności, w tym samym dniu areszt uchylono, zwolniony. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w IV 1986 Sąd Wojewódzki utrzymał wyrok, VI–VII 1986 w ukryciu w zw. z wezwaniem do odbycia kary. VII 1986 zwolniony z dalszego odbywania kary na mocy amnestii. VI 1986 skreślony z listy studentów UAM, IX 1986 przywrócony na studia. 1986–1988 w samorządzie studenckim UAM. 1986–1989, jako student UAM z polecenia Janusza Pałubickiego, w „S”: 1986–1989 kolporter w ramach Funduszu Kolportażu (z W. Dziabaszewskim, Sławomirem Olesiem) przywożonych z Warszawy matryc „Tygodnika Mazowsze”; 1986–1989 prowadził nasłuch częstotliwości SB (z S. Olesiem). 1986–1989 współorganizator Klubu Dyskusyjnego Klin przy KIK w Poznaniu. 9 V 1988 współorganizator strajku okupacyjnego w budynku Collegium Maius UAM.

1990–2004 dziennikarz „Gazety Wyborczej” Oddział w Poznaniu; 2004–2005 redaktor nacz. „Gazety Wyborczej” Oddział w Szczecinie; 2005–2015 redaktor nacz. „Gazety Wyborczej” Oddział w Poznaniu, od 2015 wydawca regionalny „Gazety Wyborczej” w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Od 2006 członek Forum Polska-Ukraina w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

17 V 1985 – 22 IV 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Uciekinier; 27 II 1986 – 31 I 1989 w ramach SOR krypt. King.

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry