Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogaczyk Wojciech

Wojciech Bogaczyk, ur. 11 VII 1958 w Radomiu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Historii (1987).

1978-1981 współpracownik ROPCiO; od 1979 działacz SKS, w 1979 drukarz w wydawnictwie SKS Młynek; 1979-1980 uczestnik manifestacji 3 V, 11 XI, w rocznice Grudnia ’70 organizowanych przez ROPCiO; kolporter wydawnictw niezależnych.

W X 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS KUL, X 1980 – IV 1981 Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, IV 1981 – 13 XII 1981 Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, do 10 X 1981 członek Prezydium; 3-5 IV 1981 delegat na I Zjazd NZS w Krakowie; V-X 1981 członek delegacji NZS powołanej do negocjacji ustawy o szkolnictwie wyższym z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 25 V 1981 uczestnik rozmów z wicemarszałkiem Sejmu PRL ws. ustaleń dot. więźniów politycznych. Uczestnik ogólnopolskich strajków studenckich: I-II 1981 o rejestrację NZS, XI-XII 1981 solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI; 25 V 1981 współorganizator marszy studenckich w obronie więźniów politycznych. W 1981 redaktor ogólnopolskiego niezależnego czasopisma NZS „Nowy Indeks”.

13-30 XII 1981 w ukryciu w Warszawie. 31 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, zwolniony 3 XII 1982. Po wyjściu działacz podziemnych struktur NZS; 1983-1986 przewodniczący legalnego samorządu studenckiego na KUL. IV 1987 – I 1988 członek podziemnej Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, od XI 1987 przewodniczący; III 1987 – XI 1988 członek Międzyuczelnianej Komisji NZS Lublin, III 1987 – X 1988 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS KUL.

1989-1991 współzałożyciel, członek Prezydium Zarządu Głównego ZChN. 1991-1995 działacz Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. 1995-2000 współzałożyciel, przewodniczący Komitetu Polska-Czeczenia. Od 1997 właściciel firmy Korepetycje – Wojciech Bogaczyk. Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Autor monografii ''Problematyka religijna w prasie wychodzącej poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1980'' (Lublin 1989).

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

 

Włodzimierz Domagalski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry