Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogusławski Zbigniew

Zbigniew Bogusławski, ur. 19 XII 1953 w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1972).

1974-1996 zatrudniony w Zakładach Włókien Chemicznych Wistom tamże.

Od 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej Wydziału Włókienniczego i KZ. W 1981 szef Biura Interwencji Delegatury ZR Ziemia Łódzka w Tomaszowie Maz.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla osób represjonowanych, kolporter prasy i wydawnictw niezależnych. 1988-1989 wiceprzewodniczący KZ, wiceprzewodniczący RKW.

Od 1989 delegat na WZD Regionu Piotrkowskiego, delegat na KZD, członek KK, 2000-2002 wiceprzewodniczący ZR, od 2002 przewodniczący ZR, w 2006 wybrany na kolejna kadencję. Od 1991 przewodniczący Rady Fundacji Społecznej Razem w Tomaszowie Maz., od 2000 członek Zarządu Piotrkowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Opcje strony

do góry