Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bogusz-Tyburska Krystyna Maria

Krystyna Maria Bogusz-Tyburska, ur. 16 VII 1939 w Warszawie. Ukończyła Studium Techniki Dentystycznej (1959).

1960-1961 zatrudniona w ZOZ Warszawa Południe; 1963-1966 w Zakładzie Graficznym Ruch; 1966-1968 w Miejskim Handlu Detalicznym Warszawa Północ; 1968-2008 w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym; od 2008 na emeryturze. 1968–1980 w ZZ.

Od IX 1980 w „S”, członek komisji socjalnej KZ.

XII 1981 – 1988 członek TKZ MPT; zbierała składki związkowe, przekazywała informacje do „Głosu Wolnego Taksówkarza”, pomagała rodzinom represjonowanych. Od końca 1982 do X 1983 ukrywała Dominika Tyburskiego. 1983-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. Ochota; współorganizatorka, opiekunka obozów dla dzieci; w 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w MPT.

W „S” do 2006; XII 1991 – XII 2005 przewodnicząca KZ.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry