Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bolechów Władysław Tadeusz

Władysław Tadeusz Bolechów, ur. 28 III 1948 w Strzelcach Opolskich. Ukończył LO w Nysie (1966), 1966-1968 student Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny.

W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr, w konsekwencji zawieszony w prawach studenta. 1974-1980 pracownik Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie. 1980-1989 w KPN.

1-7 VIII 1980 uczestnik protestu w FSD, 15-17 VIII 1980 współorganizator i członek KS podczas strajku okupacyjnego tamże, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w FSD, następnie Prezydium KZ. Członek zarządu MKZ Nysa, delegat na I WZD Regionu Ziemi Nyskiej, do 1989 z-ca przewodniczącego ZR. W XI 1980 uczestnik rozmów Komisji Negocjacyjnej z dyrekcją Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w Lublinie. Delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, od 12 I 1981 wiceprzewodniczący MKZ „S” w Nysie. Przed 13 XII 1981 współzałożyciel biblioteki wydawnictw opozycyjnych na terenie FSD, współwydawca „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» MKZ Nysa”.

Po 13 XII 1981 zwolniony dyscyplinarnie, pozostawał w ukryciu. 8 III 1982 zatrzymany w Nysie (pobity na komendzie MO). 10 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 10 XII 1982. Do 1983 bez stałego źródła utrzymania. Kilkakrotnie przesłuchiwany i pobity (1984, 1986 – Baborów). Zaangażowany w organizowanie corocznych manifestacji i Mszy za Ojczyznę. Od 1986 odbudowywał struktury związkowe jako członek ZR „S” Ziemi Nyskiej. W „S” do 1989.

W 1989 członek KO „S”, zaangażowany w przygotowanie wyborów.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Nysa

Opcje strony

do góry