Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bolechów Władysław Tadeusz

Władysław Tadeusz Bolechów, ur. 28 III 1948 w Strzelcach Opolskich. Ukończył LO Carolinum w Nysie (1966).

1966–1968 student Wydz. Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr, za to zawieszony w prawach studenta. Wydalony z uczelni bez prawa powrotu.

1968–1974 prace dorywcze. 1974–1981 referent techn., konstruktor, kierownik dokumentacji techn. w Fabryce Samochodów Dostawczych Polmo w Nysie. 1980 za odmowę wstąpienia do PZPR zdegradowany zawodowo.

1–7 VIII 1980 uczestnik protestu w FSD, 15–17 VIII 1980 współorganizator i członek KS podczas strajku okupacyjnego tamże. Od IX 1980 w „S”, od 21 IX 1980 współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego w FSD, nast. Prezydium KZ. 1980 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w zakładzie. 23 IX 1980 współzałożyciel, do V 1981 wiceprzew. MKZ Ziemi Nyskiej, 27 V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemi Nyskiej, wybrany wiceprzew. ZR. XI 1980 uczestnik rozmów Komisji Negocjacyjnej z dyrekcją Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w Lublinie. XI 1980–1981 współwydawca „Biuletynu Informacyjnego NSZZ »Solidarność« MKZ Nysa”, 4 XII 1981 Prokuratura Wojewódzka w Opolu postawiła mu zarzut kolportażu w Nysie „fałszywych wiadomości”. 1980–1989 członek KPN.

13 XII 1981 – III 1982 w ukryciu, w tym czasie zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 13 XII 1981 przygotował ulotkę informującą o sytuacji w Nysie; 23 I 1982 Prokuratura Wojewódzka w Opolu zawiesiła śledztwo i 18 I 1983 umorzyła. 8 III 1982 zatrzymany w Nysie (pobity na komendzie MO), 10 III 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 9 XII 1982 zwolniony. V 1983–1987 własna działalność gospodarcza, właściciel Wytwórni Płyt, Oklein i Tarcicy Technicznej w Podkamieniu, nast. w Hajdukach Nyskich (produkcja oklein meblowych, sklejek, obłogów (podwykonawca dla fabryk mebli w Podkamieniu), 1985–1987 wytwarzanie i montaż boazerii w Hajdukach Nyskich). 1984–1987 przygotowywał i drukował ulotki oraz pisma m.in. „Wolny Związek”, nast. kolportowane w Nysie przez młodzież (współdziałał z Janem Piątkowskim, Januszem Sanockim, Jerzym Jakubkiem, Józefem Trytko). Kilkakrotnie przesłuchiwany i pobity (1984, 1986). 1983–1985 współorganizator corocznych manifestacji i mszy za Ojczyznę w kościele św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie. 1987–2013 prace dorywcze.

31 I 1989 z Januszem Sanockim reaktywował MKZ Ziemi Nyskiej (strukturę połączono z Regionem Śląska Opolskiego), do X 1989 wiceprzew. IV–VI 1989 członek KO „S” w Nysie, zaangażowany w przygotowanie wyborów, wspierał kampanię Stefana Kozłowskiego. X 1989 współorganizator II WZD „S” Ziemi Nyskiej. Od 2013 na emeryturze.

Od 9 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO, nast. WUSW w Opolu; 1 VII 1981–19 IX 1983 przez Wydz. IIIA KW MO w Opolu/RUSW w Nysie w ramach SOS krypt. Raport/KE krypt. Aktywista, nast. SOR krypt. Plastycy; 27 XII 1984–20 III 1987 przez p. V RUSW w Nysie w ramach SOR krypt. Samorządni, nast. do 4 III 1988 w ramach KE krypt. Deska.

Antoni Maziarz

Nysa, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry