Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bondaryk Krzysztof Aleksander

Krzysztof Aleksander Bondaryk, ur. 12 XII 1959 w Białymstoku. Ukończył LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce (1978), absolwent Wydziału Humanistycznego, kierunek Historia Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1983). 1981-1982 również student I roku Wydziału Prawa tamże.

W 1980 kolporter bibuły, m.in. „Robotnika”.

Od IV 1981 w NZS, od X 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS w Filii UW w Białymstoku. 15 V 1981 współorganizator uczelnianego, następnie regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Białymstoku. Od IX 1981 w redakcji pisma NZS Filii UW „Przy Budowie”. 19 XI – 13 XII 1981 w składzie Komitetu Strajkowego strajku okupacyjnego Filii UW w Białymstoku.

Po 13 XII 1981 kolporter m.in. „Biuletynu Informacyjnego Regionu Białystok”, „Tygodnika Wojennego”, „Walki”, „Tygodnika Mazowsze”, „Gazety Polskiej”, „Niepodległości”, do IV 1982 wydawca pisma „Demokratyczny Ruch Oporu w Białymstoku”. 1982-1989 uczestnik akcji ulotowych i kolportażu w Białymstoku oraz łącznik z Warszawą. 1981-1984 działacz Konfederacji Polski Niepodległej, współpracownik m.in. Stefana Melaka, Andrzeja Szomańskiego, Zenona Biendera, Longina Kiercula, Józefa Ilnickiego, redaktor pisma KPN „Czyn”. 1983-1984 związany z grupą Ku Wolności, 1987-1989 z redakcją białostockiego kwartalnika nieregularnego „Bez Debitu”. 28 IV 1982 tymczasowo aresztowany za działalność w zdelegalizowanej „S” na podstawie art. 46 i 48 Dekretu o Stanie Wojennym. Zwolniony po sześciu miesiącach (8 XI 1982) z powodu złego stanu zdrowia. Sprawę umorzono w związku z amnestią w VII 1983. 1985-1990 zatrudniony jako nauczyciel w SP nr 1 w Czarnej Białostockiej, 1988-1990 jako asystent w Instytucie Historii PAN.

W 1990 członek Komitetu Obywatelskiego w Sokółce oraz redaktor „Gazety Sokólskiej”. 1990-1996 szef białostockiej delegatury UOP. Po usunięciu ze stanowiska odszedł ze służby, 1996-1997 pracownik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Warszawie, doradca rady miejskiej Białegostoku. Po wyborach parlamentarnych w 1997 powrócił do służby państwowej. Funkcjonariusz Straży Granicznej w Warszawie (XII 1997 – 2001), delegowany do MSW objął funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli MSWiA. Delegat Rządu ds. Wdrażania Reformy Ustrojowej w Województwie Wielkopolskim (XI-XII 1998). Od IX 1999 podsekretarz stanu w tym resorcie odpowiedzialny m.in. za tworzenie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Następnie ekspert w zakresie bezpieczeństwa, audytu wewnętrznego i ochrony informacji niejawnych w sektorze bankowym i telekomunikacyjnym, m.in. w Lukas Banku, Invest Banku oraz PTC (2001-2007). W wyborach parlamentarnych 2001 kandydat do Sejmu z listy PO w okręgu białostockim. 2003-2005 członek Rady Krajowej PO. 2006-2007 Doradca Stały Sejmowej Komisji Służb Specjalnych V kadencji Sejmu RP. Od 16 XI 2007 p.o. szef ABW, 16 I 2008 mianowany na szefa ABW. 9 XI 2010 mianowany na stopień generała brygady w korpusie oficerów ABW. 2 I 2013 złożył dymisję, 15 I 2013 odwołany z zajmowanego stanowiska. Obecnie doradca Ministra Obrony Narodowej ds. cyberbezpieczeństwa, pełnomocnik MON ds. tworzenia Narodowego Centrum Kryptologii.

Autor książki ''Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku w latach 1980-1981'' (1999), ''Zarys dziejów Sokółki w latach 1918-1939'' (1989) oraz kilku publikacji historycznych o tematyce regionalnej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Brązowym Medalem Za zasługi dla obronności kraju (1999), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Odznaką Honorową im. gen. Roweckiego „Grota” (2013).

 

Michał Stręk

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry