Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borek Waldemar

Waldemar Borek, ur. 16 VII 1955 w Cieplicach-Zdroju k. Jeleniej Góry, zm. 27 VII 2021 w Berlinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo (1980 absolutorium).

 III 1976 uczestnik akcji studenckiej malowania napisu w przejściu gmachu głównego UWr, pobity przez funkcjonariuszy SB.

1978–1980 referent Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Jeleniej Górze, 1980 sprzedawca rejonowy Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa–Książka–Ruch tamże, 1980–1981 inspektor w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki tamże.

Od IX 1980 w „S”. IX 1980 współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 17 IX 1980 współzałożyciel MKZ Województwa Jeleniogórskiego, do V 1981 wiceprzew. 20 IX 1980 sygnatariusz protokołu ustaleń między MKZ a władzami woj. jeleniogórskiego. I–II 1981 uczestnik strajku w Klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, sygnatariusz porozumienia z Komisją Rządową kończącego strajk. V–VI 1981 gość na I WZD Województwa Jeleniogórskiego. Od VI 1981 etatowy dziennikarz niezależnego tygodnika „Odrodzenie” wydawanego przez ZR Jelenia Góra.

Od 13 XII 1981 na bezterminowym urlopie okolicznościowym, 26 II 1982 zwolniony z pracy w redakcji (po zawieszeniu „S” w zarządzie komisarycznym Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze), 3 III 1982 wniósł sprawę do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy przy Prezydencie Miasta tamże o przywrócenie do pracy, ale orzeczeniem 24 IX 1982 SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wniosek oddaliła, do IX 1982 bez zatrudnienia. I–VII 1982 kolporter podziemnych wydawnictw i ulotek (otrzymywał je od Stefana Rocha Rogowicza, Teresy Koczarskiej, Anny Ćwięcek).

IX 1982–2006 na emigracji w RFN, 2006–2012 powrót do Polski, od 2012 w RFN: własna działalność gospodarcza (publicysta, reporter, fotograf i operator kamery, korespondent wojenny w Kosowie i Afganistanie dla niemieckiej telewizji ZDF, działacz społeczny). 2008 założyciel Stowarzyszenia Terra Habitare we Wrocławiu, 2008–2021 przew.

Współautor z Krzysztofem Czaderem książki Madagaskar (1996), laureat Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera (1997). 1999 organizator w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wystawy pt. Miód i krew o wojnie w Kosowie.

2 XII 1980–27 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Turysta.

Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry