Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borek Waldemar

Waldemar Borekur. 16 VII 1955 w Cieplicach-Zdroju k. Jeleniej Góry,  zm. 27 VII 2021 w Berlinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo (1980 absolutorium).

W III 1976 uczestnik akcji studenckiej malowania napisu w przejściu gmachu głównego UWr, pobity przez funkcjonariuszy SB.

1978–1980 referent Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Jeleniej Górze, w 1980 sprzedawca rejonowy w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch tamże, 1980–1981 inspektor w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki tamże.

Od IX 1980 w „S”. We IX 1980 współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 17 IX 1980 współzałożyciel MKZ Województwa Jeleniogórskiego, do V 1981 wiceprzew. I–II 1981 uczestnik strajku w Klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, sygnatariusz porozumienia z władzami kończącego strajk. V–VI 1981 gość na I WZD Województwa Jeleniogórskiego. Od VI 1981 etatowy dziennikarz niezależnego tygodnika „Odrodzenie” wydawanego przez ZR Jelenia Góra.

Od 13 XII 1981 na bezterminowym urlopie okolicznościowym, de facto zwolniony z pracy w redakcji „Odrodzenia”, nast. do IX 1982 bez zatrudnienia. I–VII 1982 kolporter podziemnych wydawnictw i ulotek (otrzymywał je od Stefana Rocha Rogowicza, Teresy Koczarskiej, Anny Ćwięcek).

IX 1982 – 2006 na emigracji w RFN; własna działalność gospodarcza (publicysta, reporter, dokumentalista, fotograf i operator kamery, korespondent wojenny w Kosowie i Afganistanie dla niemieckiej telewizji ZDF).

2006-2012 wrócił do Polski: publicysta, fotografik; od 2012 w Niemczech. 2008-2021 założyciel, przew. Stowarzyszenia Terra Habitare we Wrocławiu.

Współautor z Krzysztofem Czaderem książki Madagaskar (1996), laureat Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera (1997). W 1999 organizator w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wystawy pt. „Miód i krew” dot. wojny w Kosowie.

2 XII 1980 – 27 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Turysta.

 

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry