Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borek Piotr

Piotr Borek, ur. 24 XI 1943 w Lubartowie, zm. 26 III 2009 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Astronomii (1967).

1967-2002 pracownik Przedsiębiorstwa Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator sekcji informacji w PGMiLGN, współpracownik niezależnego pisma „Wolne Słowo”, nadawca audycji związkowych w zakładowym radiowęźle.

12/13 XII 1981 odwiedzał w mieszkaniach i ostrzegał działaczy związkowych z toruńskich zakładów pracy przed aresztowaniem, m.in. A. Łozińskiego i A. Radwańskiego. 14 XII 1981 uczestnik akcji plakatowej w PGMiLGN przeciwko stanowi wojennemu. 1982-1987 członek TKZ „S”, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. Grot i Kwadrat), uczestnik akcji plakatowych; 1982-1983 reprezentant PGMiLGN w Tymczasowym Prezydium ZR; 1982-1984 szef grupy druku w wydawnictwie Grot (drukował również we własnym mieszkaniu). 1984-1988 członek RKW „S” Regionu Toruńskiego, koordynator kolportażu wydawnictw podziemnych. 1984-1989 redaktor, autor i drukarz podziemnego pisma „Geofon”. 4 VI 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, 2 VIII 1985 zwolniony, 12 XI 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu na karę grzywny. Od 30 V 1987 w Komitecie Założycielskim „S” w PGMiLGN. 1988-1992 redaktor naczelny „Toruńskiego Informatora Solidarności” (początkowo w podziemiu).

1989-1991 członek KZ „S” w PGMiLGN, 1989-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Toruńskiego, 1990-1991 członek Prezydium ZR. Od 2003 na rencie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry