Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borek Andrzej

Andrzej Borek, ur. 9 XI 1957 w Gliwicach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (1991; absolutorium 1983).

1976-1981 w SZSP, 1978-1981 członek Komisji Zagranicznej SZSP; od 1979 organizator i szef Studenckiego Koła Prawników Polskich przy UJ w Krakowie.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, współorganizator drukarni (w mieszkaniu Elżbiety Śliskiej), drukarz i kolporter ulotek (m.in. z Grzegorzem Długim, Grażyną Pławską i Henrykiem Sikorą); w V 1982 współzałożyciel struktury, która przyjęła nazwę RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; organizator ucieczki internowanego Jana Cegielskiego, przewiezionego do sanatorium w Goczałkowicach-Zdroju; 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji w Katowicach; 8 XI 1982 zatrzymany w Gliwicach, przewieziony do KW KO w Katowicach, 10 XI 1982 aresztowany, 20 I 1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach na 1,5 roku więzienia, osadzony w AŚ w Katowicach; 13 IV 1983 w wyniku rewizji w Izbie Wojskowej SN wyrok podwyższono do 2,5 lat więzienia; podczas kolejnego procesu 3 III 1983 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany na 1 rok więzienia za ułatwienie ucieczki z internowania J. Cegielskiemu (wyrok ten miał odsiedzieć po odbyciu kary z I wyroku), osadzony w ZK w Strzelinie, od 9 VII 1983 na przepustce; 5 IX 1983 zatrzymany na 48 godz. za wznoszenie antysocjalistycznych okrzyków w Katowicach, objęty dozorem milicyjnym, IX-X 1983 hospitalizowany na oddziale neurologicznym kliniki w Katowicach w związku z zagrożeniem powrotem do więzienia.

Od III 1984 na emigracji w Australii, 1984-1988 studia w Securities Institute of Australia, prace dorywcze w Sydney, 1987-1992 handel na Giełdzie Futures tamże. 1992-1994 inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Singapurze, od 1994 właściciel sieci firm zajmujących się handlem i produktami rolnymi.

Od 3 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III i V KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Tułacz.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry