Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borcz Henryk

Henryk Borcz, ks., ur. 16 XII 1949 w Łańcucie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, święcenia kapłańskie (1973) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek Historia Kościoła (1979), doktorat (1980).

1973–1974 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy, 1974–1975 proboszcz nowo utworzonej parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krzakach-Studzieńcu (adaptacja stodoły na tymczasową kaplicę, budowa sali katechetycznej); dwukrotnie karany sądownie: za prowadzenie nielegalnej budowy (przez Sąd Powiatowy w Stalowej Woli, kara grzywny z zamianą na 6 mies. i 20 dni pozbawienia wolności) oraz za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia (odprawienie mszy). Od 1979 r. wykładowca w WSD w Przemyślu; 1979–1980 pomagał w duszpasterstwie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej, 1980–1982 w parafii MBKP w Przemyślu (msze za Ojczyznę). Kolporter niezależnych pism („Spotkania”, „Robotnik”, „Placówka”) i książek; współpracownik lubelskich „Spotkań”.

Od 1982 duszpasterz i prelegent Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. w Diecezji Przemyskiej (wykłady z najnowszej historii Polski dot. działalności UB/SB oraz PZPR), m.in. w Soninie, Lutczy, Sanoku, Haczowie, Rzeszowie, Kamieniu, Górkach, Przemyślu, Krośnie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Górnie, Łańcucie; odwiedzał internowanych w ośrodku odosobnienia w Nowym Łupkowie; uczestnik i animator pielgrzymek, spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników w Rzeszowie przy kościele NSPJ, współorganizator dożynek diecezjalnych.

1984–1990 wykładowca Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, 1989–1991 specjalizacja w Archiwum Watykańskim. Od 1991 dyr. Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Archidiecezjalnego w Przemyślu.

Autor wielu publikacji z historii Kościoła, m.in. o diecezji przemyskiej. Sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu. Od 1999 prałat.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

11 X 1967 – 1981 rozpracowywany przez KP MO w Przemyślu/Łańcucie/Nisku/Wydz. IV KW MO w Tarnobrzegu/Przemyślu w ramach TEOK nr 35173.

 

Mariusz Krzysztofiński

Opcje strony

do góry