Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borcz Henryk

Henryk Borcz, ks., ur. 16 XII 1949 w Łańcucie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1973 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii Kościoła (1979); w 1980 doktorat.

1973-1974 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy, 1974-1975 proboszcz nowo utworzonej parafii w Krzakach-Studzieńcu (adaptacja stodoły na tymczasową kaplicę, budowa sali katechetycznej); 2-krotnie karany sądownie: za prowadzenie nielegalnej budowy (przez Sąd Powiatowy w Stalowej Woli, kara grzywny z zamianą na 6 mies. i 20 dni więzienia) oraz za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia (odprawienie mszy św.). Od 1979 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1979-1980 pomagał w duszpasterstwie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej, 1980-1982 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu-Kmieciu (Msze za Ojczyznę). W 1979 współorganizator Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, kolporter prasy niezależnej, współpracownik lubelskich „Spotkań”.

Od 1982 duszpasterz i prelegent Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. w Diecezji Przemyskiej (wykłady z najnowszej historii Polski ukazujące działalność UB/SB oraz PZPR), m.in. w Soninie, Lutczy, Sanoku, Haczowie, Rzeszowie, Kamieniu, Górkach, Przemyślu, Krośnie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Górnie, Łańcucie; odwiedzał internowanych w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie; uczestnik pielgrzymek, spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników, współorganizator dożynek diecezjalnych. Wykładowca Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli. Dyr. Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu.

Autor wielu publikacji nt. historii Kościoła, m.in. w diecezji przemyskiej. Sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

Od 1999 Kapelan Jego Świątobliwości.

Mariusz Krzysztofiński

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry