Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borowik Marek Andrzej

Marek Andrzej Borowik, ur. 1 XII 1950 w Warszawie. Absolwent

Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1973).

1973-1975 urzędnik Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW, 1975-1977 dzierżawca pieczarkarni, 1977-1979 właściciel gospodarstwa rolnego. 1977-1980 działacz KIK w Warszawie; 1978-1980 współorganizator spotkań w duszpasterstwie parafialnym kościoła św. Katarzyny w Warszawie. Od 1978 współpracownik KSS KOR (transport druków, kolportaż), 1979-1980 współzałożyciel i organizator zaplecza technicznego Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej 1. 1979-1986 bez stałego zatrudnienia, utrzymywał się z prac na rzecz podziemia.

W VIII 1980 drukarz ulotek i petycji strajkujących zakładów; w X 1981 reprezentant (z Grzegorzem Bogutą) NOWej na Targach Książki we Frankfurcie.

13 XII 1981 - IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1983-1986 członek kolegium redakcyjnego i współorganizator zaplecza technicznego wydawnictwa NOWa; współorganizator nagrywania kaset audio (Nowakaseta) i wideo (Videnowa); wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. 1986-1991 współwłaściciel oficjalnie zarejestrowanego wydawnictwa Verba.

W 1989 współpracownik KO, drukarz ulotek i plakatów na wybory 4 VI. 1990-1994 delegat na Warszawski Sejmik Samorządowy, członek Prezydium Sejmiku, przewodniczący Unii Miasteczek Polskich, członek Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego i zespołu ds. finansów gminnych Sejmiku, delegat Polski do Związku Regionów Rady Europy. 1990-1991 w ROAD, radny Gminy Jabłonna, 1991-1994 wójt Gminy Jabłonna. Od 1995 właściciel firmy Doradztwo Finansowe. Członek SWS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Od 31 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOR krypt. Grzyb.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry